Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Telemunca prezintă o serie de avantaje atât pentru salariat (reducerea sau eliminarea timpului de deplasare zilnic către locul de muncă, diminuarea riscului de îmbolnăvire în cazul bolilor contagioase, o mai mare autonomie și flexibilitate în organizarea activității, o mai mare productivitate, posibilități mai mari de adaptare a activității profesionale la viața de familie etc.), cât și pentru angajator (acesta poate beneficia de o posibilă creștere a motivației salariaților și de o eficiență mai ridicată a muncii, de reducerea sau eliminarea completă a unor costuri etc.). Aceste avantaje sunt în marea lor majoritate potențiale și pot deveni realitate dacă sunt favorizate de reglementări adecvate și de o abordare constructivă a părților la raporturile juridice de muncă (depind în mare măsură în special de specificul activității și de nivelul de elevare a managementului resurselor umane aplicat în practică).

În același timp însă, nu trebuie neglijate riscurile pe care le induce munca la distanță în două planuri majore și definitorii pentru relația de muncă: cel al sănătății și securității în muncă și cel al echilibrului dintre viața profesională și viața privată a lucrătorului. Aceste riscuri sunt sublimate în practică prin predispoziția la program prelungit și efectuarea de ore suplimentare, creșterea sau diluarea intensității muncii, fragmentarea excesivă a programului de lucru, invadarea spațiului privat prin activități de monitorizare a activității, expunerea unor date cu caracter personal, izolarea și creșterea nivelului de stres profesional și de oboseală, expunerea excesivă la radiațiile de radiofrecvență, perceperea activității efectuate de la distanță ca periferică și riscul producerii unor acte de discriminare în special indirectă a telesalariaților, comparativ cu cei care desfășoară activități la locurile de muncă organizate de către angajator în cadrul structurilor acestuia, dificultăți de sindicalizare etc.

Au fost identificate cinci strategii pe care managerii ar trebui să le urmeze, în timp ce implementează schimbările necesare pentru a se adapta noului context:

  • crearea un plan prin care angajaţii sunt puşi la curent cu modurile flexibile de lucru,

  • investiţii în spaţiul de lucru şi în tehnologie pentru a conecta planul digital cu cel fizic,

  • combaterea epuizării digitale,

  • prioritizare pentru reconstruirea capitalului social şi a culturii organizaţionale,

  • regândirea experienţei angajaţilor pentru a menţine concurenţa în atragerea celor mai bune şi diverse talente.

Pentru ca activitatea de telemunca să se poată desfășura în condiții optime, care să încurajeze productivitatea și comunicarea dintre angajați și angajator, este necesară îndeplinirea anumitor condiții organizatorice, reglementate și în legea 81/2018. Acestea sunt:

  • Angajatorul trebuie să asigure toate mijloacele tehnologice referitoare la tehnologia informației și cea a comunicației și/sau echipamente de muncă necesare prestării în siguranță a activităților zilnice, cu excepția cazului în care părțile convin altfel;

  • Să instaleze, să verifice și să întrețină echipamentul de muncă pus la dispoziția angajatului, cu excepția cazului în care părțile convin altfel;

  • Să asigure salariatului o instruire potrivită cu privire la sănătatea și securitatea în muncă, și să furnizeze informații și instrucțiuni de lucru specifice locului în care se desfășoară activitatea de telemuncă. De asemenea, telesalariatul trebuie să primească instructaj la angajare, la schimbarea locului de desfășurare a telemuncii, la introducerea unui nou echipament de muncă sau la adoptarea unei noi proceduri de lucru.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României