Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Toate fiinţele se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi”, proclamă primul articol al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului din 1948. Aceasta înseamnă că drepturile și libertăţile fundamentale sunt recunoscute tuturor indivizilor, fără nicio deosebire, oricare ar fi izvorul ei, adică fără nicio discriminare.

La nivel național, Constituția României (articolul 4) specifică: “România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere sau de origine socială.”

În cadrul proiectului, în cadrul tututor activităților promovăm și implementăm accesul neîngrădit la activități tuturor celor eligibili. Criteriile de selecție sunt neutre și minimale.

Tema secundară a nediscriminării este în strânsă legătură cu tema orizontală a egalității de șanse.

Direcţiile majore de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii sunt:

1. implementarea principiului tratamentului egal şi al egalităţii de şanse

2.crearea cadrului specific pentru ca politicile în domeniul discriminării să îndeplinească următoarele:

– să fie pe deplin în concordanţă cu cerinţele de integrare şi conform cu standardele comunitare o să fie cunoscute şi accesibile pentru toţi elevii, cadrele didactice,părinţii.

– să nu creeze confuzii şi să răspundă unor probleme reale

– să încurajeze şi să faciliteze comunicarea social

Principiul nediscriminării se impune în mod natural într-o societate democratică, fără ca aceasta să echivaleze însă cu o respectare necondiţionată sau lipsită de constrîngere. Respectarea şi promovarea egalităţii şi a non-discriminării pot fi realizate prin intermediul unor instrumente şi bune practici care să susţină în mod eficient şi pe termen lung un proces decizional legal, transparent şi imparţial.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României