Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

 

Forța de muncă din România este formată din aproximativ 8,5 milioane de persoane, iar rata de ocupare a forței de muncă era de 66,1%, în timp ce media UE a fost de 72,4% în trimestrul trei al anului 2021. Din aceste cifre, se poate observa că forța de muncă din România este destul de mare, dar rata de ocupare este încă sub media europeană.

Deși rata de ocupare a forței de muncă a crescut în România în ultimii ani, încă există o diferență semnificativă între România și UE în ceea ce privește această rată. Această diferență poate fi cauzată de mai mulți factori, cum ar fi nivelul de dezvoltare economică, calitatea și diversitatea pieței muncii, nivelul de educație și calificare a forței de muncă și politicile de ocupare a forței de muncă.

În plus, există o diferență semnificativă între rata de ocupare a forței de muncă în zonele urbane și cele rurale din România. În general, rata de ocupare a forței de muncă este mai mare în zonele urbane decât în cele rurale, unde există o mare pondere de populație activă în agricultură și sectorul informal.

Pentru a reduce această diferență, autoritățile române au implementat politici și programe pentru a îmbunătăți calitatea și accesibilitatea educației și formării profesionale, pentru a spori calitatea și diversitatea pieței muncii și pentru a încuraja investițiile și creșterea economică în regiunile rurale.

Din punct de vedere al structurii ocupării forței de muncă, cele mai mari sectoare sunt industria, construcțiile și sectorul de servicii, în timp ce agricultura ocupă o pondere relativ mică. De asemenea, există o diferență semnificativă între salariile din sectoarele dinamice și cele tradiționale.

În ceea ce privește calificările forței de muncă, România are o forță de muncă bine educată, cu un procentaj relativ mare de persoane cu studii superioare. Cu toate acestea, există încă o nevoie de dezvoltare a competențelor și de formare profesională continuă pentru a se adapta la cerințele pieței muncii în evoluție.

Un alt aspect important este migrația forței de muncă. În ultimii ani, România a avut o tendință crescută de emigrare, cu un număr semnificativ de români care au plecat în străinătate în căutarea unor oportunități mai bune. Aceasta a dus la o scădere a numărului de lucrători calificați și, în același timp, la o creștere a deficitului de forță de muncă în anumite sectoare, cum ar fi cel medical.

În concluzie, forța de muncă din România are nevoie de o atenție specială și de politici de dezvoltare a competențelor, în special în sectoarele dinamice ale economiei, precum și de măsuri pentru a încuraja revenirea românilor care lucrează în străinătate.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României