Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Ocupabilitatea persoanelor cu dizabilități este o problemă importantă în multe țări, inclusiv în România. Ocupabilitatea se referă la abilitatea unei persoane de a obține și menține un loc de muncă.

În ceea ce privește persoanele cu dizabilități, există o serie de obstacole care pot împiedica ocupabilitatea, cum ar fi:

  • Discriminarea: Persoanele cu dizabilități se confruntă adesea cu discriminare în timpul procesului de recrutare sau la locul de muncă. Angajatorii pot fi reticenți să angajeze persoane cu dizabilități din cauza temerilor legate de productivitate, costurile suplimentare pentru adaptarea locului de muncă și probleme de sănătate.
  • Lipsa de accesibilitate: Locurile de muncă pot fi neaccesibile pentru persoanele cu dizabilități din cauza constrângerilor fizice, cum ar fi lipsa de rampe, ascensoare sau toalete adaptate.
  • Lipsa de calificări și pregătire: Persoanele cu dizabilități pot avea mai puține oportunități de a se pregăti pentru anumite locuri de muncă sau de a dobândi anumite calificări necesare.
  • Stigma socială: Persoanele cu dizabilități pot fi stigmatizate și excluse din activități sociale și economice din cauza prejudecăților și a stereotipurilor.

Pentru a crește ocupabilitatea persoanelor cu dizabilități, este important să se ia măsuri pentru a elimina aceste obstacole. Iată câteva exemple:

  • Promovarea diversității și a incluziunii: Angajatorii pot lua măsuri pentru a promova diversitatea și incluziunea la locul de muncă, inclusiv prin crearea unui mediu de lucru deschis și accesibil.
  • Adaptarea locului de muncă: Locurile de muncă pot fi adaptate pentru a fi mai accesibile pentru persoanele cu dizabilități. Acestea pot include modificări fizice la locul de muncă sau utilizarea de tehnologii asistive.
  • Pregătire și formare: Persoanele cu dizabilități pot beneficia de pregătire și formare pentru a dobândi abilitățile și calificările necesare pentru anumite locuri de muncă.
  • Sensibilizarea: Angajatorii și colegii de muncă pot fi sensibilizați cu privire la nevoile și capacitățile persoanelor cu dizabilități și la modul în care acestea pot contribui la succesul afacerii.

Ocupabilitatea persoanelor cu dizabilități este o problemă importantă care necesită abordări inovatoare și soluții la nivel individual și social.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României