Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Când vă alegeţi viitoarea profesie, este bine să ţineţi seama de nevoia de forţă de muncă, respectiv, de ofertele existente pe piaţa muncii. De asemenea, trebuie să ştiţi ce profesii se cer pe piaţa muncii, cum sunt plătiţi, ce alte beneficii au cei care deja prestează profesia la care vă gândiţi.

Este recomandat să aveţi în vedere specificul economic al localităţii de domiciliu, ce activităţi economice sunt pe cale de dispariţie, ce se lucrează în prezent şi ce se preconizează pentru viitor.

Timp îndelungat, oamenii au fost pregătiţi pentru profesii tip, pentru situaţii stabile, au fost obişnuiţi să practice o viaţă întreagă aceeaşi meserie. În prezent se modifică însăşi oţiunea de pregătire profesională, iar ritmul progresului tehnic fiind atât de accelerat este necesară din partea tuturor mai multă mobilitate ocupaţională.

Cererea forţei de muncă evoluează către o mobilitate profesională ridicată. Capacitatea de a exersa în condiţii performante o gamă largă de meserii sau profesii este generată de modificarea cererii de produse şi servicii, şi a tehnologiilor şi tehnicilor de fabricaţie. Cererea este influenţată de următorii factori:

 • cererea de consum,
 • productivitatea muncii,
 • investiţii,
 • salarii,
 • resurse umane,
 • evoluţia preţurilor,
 • puterea de cumpărare a monedei,
 • progresul tehnic şi tehnologic.

Este necesară atingerea următoarelor obiective:

 • creşterea calităţii forţei de muncă şi perfecţionarea profesională continuă;
 • dezvoltarea spiritului antreprenorial;
 • reducerea discrepanţelor regionale de ocupare;
 • iniţierea de afaceri.

În condiţiile globalizării, piaţa muncii din România trebuie să răspundă nevoii companiilor de a se adapta permanent cerinţelor de creştere a competitivităţii. Din acest punct de vedere, este necesară colaborarea constantă cu mediul de afaceri, reprezentanţii lucrătorilor şi ai asociaţiilor profesionale pentru reglementarea eficientă a relaţiilor de muncă.

Flexibilizarea pieţei forţei de muncă se poate realiza prin următoarele măsuri:

 • instituirea unei relaţii de muncă flexibile pentru reducerea barierelor la angajare (relaxarea restricţiilor privind contractul individual de muncă, promovarea unor noi forme de angajare prin contracte de muncă, atât cele cu timp parţial cât şi cele referitoare la munca la domiciliu);
 • orientarea forţei de muncă către desfăşurarea de activităţi economice în mod independent, ca persoane fizice sau asociaţii familiale;
 • formarea şi obţinerea calificării manageriale care să facă din antreprenoriat o opţiune de carieră;
 • conştientizarea angajatorilor şi a angajaţilor cu privire la necesitatea formării profesionale continue.

Schimbarea locului de muncă nu mai este o excepţie, a devenit o regulă. în condiţiile economiei de piaţă, a economie moderne, unele profesii vechi dispar, altele îşi modifică conţinutul sau se diversifică, iar altele noi îşi fac apariţia pe piaţa muncii. Orientarea către o singură profesiune este depăşită şi ineficientă.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României