Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Proiectul, prin activitatile desfasurate,  are ca scop constientizarea si adaptarea tinerilor NEETs la nevoile actuale ale societatii in care traim, astfel, temele secundare FSE sunt transmise prin interactiunile cu ei, in vederea transmiterii de cunostinte si competente legate de dezvoltare durabila, inovare sociala, combaterea discriminarii, promovarea accesului la tehnologia (TIC) de inalta calitate si utilizarea constienta si corecta a resurselor si protejarea mediului inconjurator.

 

In cadrul proiectului, sunt promovate urmatoarele temele secundare si orizontale conform prevedrilor Fondului Social European:

TEME SECUNDARE

  • Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor
  • Inovare sociala
  • Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor
  • Nediscriminare

 

TEME ORIZONTALE

  • Dezvoltare durabilă
  • Egalitatea de șanse, non-discriminarea
  • Utilizarea TIC și contribuția la dezvoltarea de competențe digitale

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României