Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Biodiversitatea este esentiala pentru oameni din motive de legate de mediu si de protectia climei. Strategia UE privind biodiversitatea are in vedere efoturi pentru protejarea si reafacere mediului natural si a ecosistemelor din Uniunea Europeana. Astfel principalele actiuni care sunt luate in calcul sunt creare unor zone protejate pe suprafata terestra si maritima, refacerea ecosistemelor degradate, reducerea pesticidelor, plantarea copacilor, protejarea si proteajarea si promovarea biodiversitatii prin intermediul fondurilor UE si prin mobilizarea surselor de finantare nationale si private.

În vederea protejării acestui capital natural și asigurării unei stări favorabile de conservare a habitatelor naturale, este importantă implementarea măsurilor privind conservarea și protejarea biodiversitatii în orice proiect de dezvoltare viitoare.

Biodiversitatea implică patru niveluri de abordare, respectiv:

  • diversitatea ecosistemelor;
  • diversitatea speciilor;
  • diversitatea genetică;
  • diversitatea etnoculturală.

Din punct de vedere conceptual, biodiversitatea are o valoare intrinsecă, acesteia asociindu-ise însă și valorile ecologică, genetică, socială, economică, stiintifică, educațională, culturală, recreatională și estetică.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României