Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Antreprenoriatul are o contribuție semnificativă în cadrul societății și în procesul dedezvoltare, unele din beneficiile sale evidente fiind crearea de noi piețe, descoperirea de noi resurse, mobilizarea capitalului de resurse, introducerea de noi tehnologii, industrii și produse și crearea de locuri de muncă.

Peter Drucker (1993) a identificat ca elemente esențiale și indispensabile pentru definirea antreprenoriatului: schimbarea (în sensul de creare a unor noi valori și a unor rezultate diferite) și inovarea.

El definește antreprenorul ca fiind persoana care „întotdeauna caută schimbarea, reacționează la ea și o exploatează ca oportunitate”, iar mijlocul prin care antreprenorul caută schimbarea este inovarea, conform autorului. În ceea ce privește inovarea, de-a lungul întregii istorii a omenirii s-a dovedit că foarte puține inovații tehnice au putut concura, din perspectiva impactului economic și social pe termen lung, cu inovațiile sociale.

Antreprenoriatul social este un fenomen global centrat pe ideea de inovare socială și de implicare mai profundă a cetățenilor în căutarea și găsirea unor soluții de rezolvare a problemelor sociale.

Antreprenorii sociali creează valoare socială printr-un proces continu de inovare și valorificare de noi oportunități. Aceștia se concentrează pe bunăstarea și dezvoltarea comunității și a mediului, punând pe primul loc beneficiul societății din care fac parte.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României