Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Pentru orice firma este fundamental sa gaseasca surse de finantare care sa aduca cresterea productivitatii firmei, cresterea vizibilitatii acesteia pe piata sau diversificarea activitatii actuale a firmei.

Aceste surse de finantare pot fi din surse propri, guvernamentale sau din fonduri ale Uniunii Europene. Atunci cand accesati fonduri oferite de Guvernul Romaniei sau de Uniunea Europeana exista un „Ghid al solicitantului” in care sunt prezentate conditiile in care o firma poate accesa un anumit tip de finantare.

Este important de stiut ca in aceste ghiduri sunt precizate foarte clar conditiile de eligibilitate ale beneficiarilor, lista activitatilor eligibile, lista cheltuielilor eligibile si valoarea minima/ maxima care poate fi accesata. In plus, exista informatii clare privind valoarea cofinantarii si lista cheltuielilor care nu pot fi decontate in cadrul proiectului.

Mai jos este prezinta o lista de cinci finantari care sunt disponibile la nivelul lunii noiembrie a.c., in Romania, adresate dezvoltarii intreprinderilor:

 1. Programul IMM PROD;
 2. Programul INNOVATION;
 3. Programul RURAL INVEST
 4. Programul GARANT CONSTRUCT;
 5. Programul national multianual de microindustrializare (Apel nelansat inca);

In toate cele cinci finantari de mai sus, start-upurile sunt beneficiari eligibili si pot aplica pentru obtinerea de finantari.

In continuare voi face o scurta prezentare a programului IMM PROD in care firmele aflate in primii ani de activitate pot beneficia de finantare. Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii este finantatorul acestui program. Cererile pe pot depune pana la finalul anului 2022. Bugetul total al programului este de 268.544.792 lei, pentru un numar de aproximativ 2.550 de beneficiari.

Componenta IMM PROD are ca obiectiv acordarea de garantii guvernamentale, prin FNGCIMM, de pâna la 90% din valoarea finantarilor solicitate pentru asigurarea lichiditatilor si finantarea investitiilor de catre IMM-uri, inclusiv start-up-uri, din zona urbana.

Valoarea maxima a fiecarei finantari acordate unui beneficiar nu poate depasi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investitii, cu un procent de garantare de maximum de 90%.

Durata maxima a finantarilor este de 72 de luni, in cazul creditelor de investitii si 36 de luni in cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, fara posibilitate de prelungire.

Solicitanti eligibili in cadrul acestui program sunt:

 • IMM-uri din sectorul de productie, inclusiv start-upuri;
 • IMM-uri care isi diversifica activitatea intr-un sector productiv, inclusiv start-upuri;
 • Persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale care isi desfasoara activitatea sau opteaza pentru reconversia activitatii catre productie;
 • Forme de organizare a profesiilor liberale cu activitati de productie din zona urbana.

Activitati eligibile ale programului sunt:

 • achizitie de echipamente si utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la productie sau demararea de activitati noi de productie;
 • achizitie/amenajare terenuri si achizitie/constructie hale destinate productiei;
 • achizitie echipamente, softuri, consultanta pentru transformarea digitala a IMM-urilor inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activeaza si dezvolta proiecte in industria producatoare;
 • achizitie echipamente in vederea alinierii la obiectivele de mediu care sa genereze eficienta energetica consumului propriu, panouri solare, statii de biogaz, statii de reciclare;
 • finantare capitalului de lucru pentru stocuri materii prime, materiale si marfuri (in cazul companiilor producatoare care detin propriile lanturi de distributie) si a altor cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intentioneaza sa deschida/dezvolte/diversifice activitati de productie, inclusiv pentru internationalizare, ori sa faca reconversia de la intermediere la productie.

Cheltuieli eligibile in cadrul programului sunt:

 • achizitia de echipamente si utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la productie sau demararea de activitati noi de productie;
 • achizitia, amenajarea de terenuri;
 • achizitia/constructia de hale destinate productiei;
 • achizitia de echipamente, softuri, consultanta pentru transformarea digitala a IMM-urilor, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activeaza si dezvolta proiecte in industria producatoare;
 • achizitia de echipamente in vederea alinierii la obiectivele de mediu care sa genereze eficienta energetica consumului propriu, panouri solare, statii de biogaz, statii de reciclare;
 • finantarea capitalului de lucru pentru stocuri materii prime, materiale si marfuri si a altor cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intentioneaza sa deschida/dezvolte/diversifice activitati de productie, inclusiv pentru internationalizare sau pentru reconversia de la intermediere la productie;
 • refinantarea altor credite de investitii sau cheltuieli destinate achizitiei de parti sociale si actiuni.

Am prezentat aceasta sursa de finantare deoarece este deschisa si start-upurilor si ofera acestora o sansa in plus, pentru a se dezvolta mult mai rapid pe o piata in care cresterile la materie prima si energie nu pot fi estimate pe termen mediu.

Bibliografie

https://www.fngcimm.ro/imm-prod-componenta-imm-invest-plus

https://www.fonduri-structurale.ro/

https://mfe.gov.ro/

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României