Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Inițierea și dezvoltarea unei activități antreprenoriale este strâns legată de contextul, nevoile și oportunitățile existente la un moment dat, motiv pentru care întâlnim antreprenoriatul în diverse modalități de manifestare.

Antreprenoriatul comercial clasic

Acesta este cel mai comun mod ce constă în deschiderea unei noi afaceri de către un întreprinzător, cu scopul de a obține profit și plus valoare.

Antreprenoriatul social

Constă în înființarea și dezvoltarea unei entități juridice pentru susținerea grupurilor sociale vulnerabile care dezvoltă diverse activități economice destinate pieței de consum pentru a se autosusține și a-și crește gradul de independență financiară.

Antreprenoriatul social este acea activitate antreprenorială care pornește de la identificarea unei probleme sociale, cu privire la educație, sănătate, sau alte aspecte sociale importante pentru o comunitate. După care rezolvă această problemă socială prin metodele tipic antreprenoriale. Adică structurând o organizație și găsind soluții de acțiune, finanțare și dezvoltare a acestei organizații.

Antreprenoriatul corporativ

Este cunoscut și cu numele de intraprenoriat. Intraprenoriatul este comportamentul de tip antreprenorial al angajaților din organizațiile mari. Intraprenoriatul se referă la acei angajaţi care din proprie iniţiativă se ocupă de diferite proiecte din firma în care lucrează pentru a îmbunătăţi munca sau chiar pentru a crește profitabilitatea. Ba mai mult, ei își asumă responsabilități care nu fac parte din fișa postului, inovează și își asumă riscuri.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României