Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Antreprenoriatul sustenabil este o abordare de afaceri care se concentrează nu doar pe obținerea de profit, ci și pe îmbunătățirea impactului social și de mediu al afacerii. Aceasta implică utilizarea practicilor și a tehnologiilor durabile, precum și luarea în considerare a impactului social al afacerii în comunitățile în care operează.

Utilizarea practicilor și a tehnologiilor durabile este o parte importantă a antreprenoriatului sustenabil și se referă la utilizarea de tehnologii, produse și procese care sunt prietenoase cu mediul și care nu afectează negativ resursele naturale. Acest lucru poate fi realizat prin utilizarea energiilor regenerabile, a materialelor durabile, a practicilor de reducere a deșeurilor și a altor metode.

Iată câteva exemple de practici de antreprenoriat sustenabil:

  • Utilizarea energiilor regenerabile: Antreprenorii pot utiliza energii regenerabile, cum ar fi energia solară sau energia eoliană, pentru a reduce impactul asupra mediului și pentru a economisi bani la factura de utilități.
  • Reducerea deșeurilor: Antreprenorii pot utiliza practici de reducere a deșeurilor, cum ar fi reciclarea și compostarea, pentru a reduce impactul asupra mediului și pentru a economisi bani.
  • Utilizarea materialelor durabile: Antreprenorii pot utiliza materiale durabile, precum lemnul reciclat sau materialele biodegradabile, pentru a reduce impactul asupra mediului și pentru a încuraja o economie circulară.
  • Crearea unui loc de muncă sigur și echitabil: Antreprenorii pot crea un loc de muncă sigur și echitabil pentru angajați prin asigurarea unei plăți echitabile, unui mediu de lucru sigur și unei culturi organizaționale deschise și incluzive.
  • Implicarea în comunitate: Antreprenorii pot avea un impact pozitiv în comunitatea locală prin implicarea în proiecte de caritate și sponsorizare a evenimentelor locale.
  • Inovare socială: Antreprenorii pot inova în domeniul social, oferind soluții inovatoare pentru probleme sociale și de mediu, cum ar fi utilizarea tehnologiilor verzi și economice.

Antreprenoriatul sustenabil este important pentru a proteja mediul și pentru a crea o societate mai echitabilă și mai durabilă. Prin utilizarea practicilor de afaceri durabile și prin implicarea în comunitate, antreprenorii pot construi afaceri prospere și durabile care au un impact pozitiv asupra societății și mediului.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României