Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Emisiile de carbon sunt gaze cu efect de sera, reprezinta gazele din atmosfera care absorb si emit radiatii infrarosii. Existenta unui echilibru intre radiatii infrarosii absorbite si cele emise este un element de importanta majora pentru clima si mediul global.

Traiectoria catre o economie cu emisii reduse de CO2 implica in principal actiuni de intelegere a adaptarii la schimbarile climatice, analizarea sectoarelor de energie, transport, dezvoltarea urbana, apa, agricultura, silvicultura si abandonarea productiei de energie electrica pe baza de carbuni, ecologizarea anumitor zone, etc.

Viziunea Romaniei in vederea combaterii schimbarilor climatice este accea de a deveni o economie rezilienta la schimbarile climaticem cu emisii reduse de dioxid de carbon, care isi intregreaza actiunile intr-o crestre economica „verde”.

Viziunea se bazeaza pe 3 piloni:

  • Stabilirea și atingerea țintelor naționale legate de schimbările climatice și energie, în conformitate cu politica europeană privind schimbările climatice Până în 2030, România își va intensifica eforturile pentru a realiza tranziția la o economie „verde“, cu emisii reduse de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările climatice, în special în ceea ce privește îmbunătățirea eficienței energetice și implementarea energiei regenerabile, precum și integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice din cadrul sectoarelor vizate.

  • Adoptarea abordării intersectoriale și integrate – schimbările climatice trebuie gestionate în toate programele sectoriale, în special în cele care au ca obiect energia, transportul, dezvoltarea urbană, resursele de apă, silvicultura, agricultura și dezvoltarea rurală.

  • Maximizarea beneficiilor economice și sociale ale măsurii privind schimbările climatice – măsuri de adaptare la schimbările climatice și de reducere a acestora, precum şi măsuri luate pentru o mai bună gestionare a apei sau pentru creşterea eficienței energetice, constituie investiții avantajoase pentru toate părțile implicate, de natură să contribuie la evitarea costurilor excesive în cazul evenimentelor extreme și să promoveze soluții inovatoare, care ar fi justificate în ceea ce privește contribuția la rezolvarea problemelor curente

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României