Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

Voluntariatul este un act voluntar al unui individ sau al unui grup care acordă liber timp și muncă pentru serviciul în folosul comunității. Voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activități de interes public desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remunerație, individual sau în grup.

Principii:

 • participarea ca voluntar, activitate de interes public, neremunerată și bazată pe o decizie liber consimțită a voluntarului;
 • implicarea activă a voluntarului în viața comunității;
 • desfășurarea voluntariatului cu excluderea remunerației din partea beneficiarului activității;
 • participarea persoanelor la activitățile de voluntariat, pe baza egalității de șanse și de tratament, fără discriminări;
 • activitatea de voluntariat nu substituie munca plătită;
 • caracterul de interes public al activității de voluntariat;

Tipuri de voluntariat:

 1. Voluntariat prin programele de învățare prin servicii – elevii serveasc comunitatea prin voluntariat, în timp ce câștigă credite educaționale;
 2. Voluntariat de mediu -Mediului înconjurător este tot mai poluat, contaminat cu materiale care interferează cu sănătatea umană, calitatea vieții sau funcția naturală a ecosistemelor (organismele vii și mediul în care trăim). Voluntariat de mediu ajută la gestionarea sau conservarea mediului. Voluntarii desfășoară o serie de activități, inclusiv monitorizarea mediului, restaurarea ecologică, cum ar fi reîmpădurirea pădurii și îndepărtarea buruienilor, protejarea animalelor pe cale de dispariție și educarea populației despre mediul natural. Cu ajutorul voluntarilor ecologiști se poate colecta de pe malurile râurilor, deșeuri abandonate, (electrocasnice, doze de aluminiu, sticle, PET-uri de plastic, materiale de construcții, cherestea) și alte gunoaie pentru a nu se înfunda sistemele de canalizare, care duc la inundații și polua apa atât necesară peștilor, animalelor și mediului înconjurător;
 3. Voluntariat virtual – Voluntariatul virtual este cunoscut și sub denumirea de serviciu cibernetic, telementorat și teleinstruire;
 4. Voluntariat în școli – Școlile sărace din întreaga lume se bazează pe sprijinul guvernului sau pe eforturile voluntarilor și donațiilor private, pentru a funcționa eficient;
 5. Voluntariat în caz de dezastre – Voluntariatul joacă adesea un rol esențial în efortul de recuperare după dezastrele naturale. Voluntariat se poate realiza la: inundații, secetă, incendii majore și cutremure și alte situații de urgență;
 6. Voluntari UE Aid – voluntari și organizații din diferite țări, oferind sprijin practic proiectelor de ajutor umanitar și contribuind la consolidarea capacității locale și a rezistenței comunităților afectate de dezastre;
 7. Voluntariat corporativ – Companiile care oferă angajaților lor o indemnizație de timp liber plătit anual, pe care o folosesc pentru a face voluntariat la o organizație caritabilă la alegerea lor;
 8. Voluntariat comunitar – Munca de voluntariat comunitar, se referă la nivel global la cei care lucrează pentru a-și îmbunătăți comunitatea locală;

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României