Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului

EVALUAREA ŞI CERTIFICAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE OBŢINUTE PE ALTE CĂI DECÂT CELE FORMALE, RESPECTIV NON-FORMALE ŞI/SAU INFORMALE

Astfel, Solicitantul și partenerul împreuna cu furnizorul de formare vor asigura evaluarea și certificarea competențelor profesionale ale membrilor grupului țintă obținute pe alte căi decât cele formale, respectiv non-formale și/sau informale, în conformitate cu metodologiile aprobate. Se vor desfășura minim 5 sesiuni de evaluare a competențelor cu câte 20 cursanți în medie, rezultând astfel următoarele:

  • O sesiune evaluare competențe OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZATOR în UNITAȚI DE ALIMENTAȚIE – BARMAN, minim 16 certificate de competențe profesionale,
  • O sesiune evaluare competențe ZIDAR -PIETRAR -TENCUITOR, minim 16 certificate de competențe profesionale,
  • O sesiune evaluare competențe ZUGRAV – IPSOSAR – TAPETAR – VOPSITOR , minim 16 certificate de competențe profesionale,
  • O sesiune evaluare competențe BUCĂTAR-COFETAR-PATISER, minim 16 certificate de competențe profesionale

O sesiune evaluare competențe FRIZER-COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST, minim 16 certificate de competențe profesionale.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

PARTENER:
FUNDAȚIA CRIMM

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României