Anunt Cautare parteneri
Procedura Selectie Parteneri
Anexe PROCEDURA SELECTIE
Anunt REZULTAT SELECTIE PARTENERI
Anunt Selectie Parteneri
ANUNȚ SELECȚIE PARTENERI IN CADRUL APELULUI POCU/726/6/12/Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale/12/Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale.
ANUNT SELECTIE PARTENERI in vederea depunerii de cereri de finantare in cadrul POCU 2014-2020, POCU/829/6/13/ Prioritatea de investiții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă şi consolidarea formării şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală şi programe de ucenicie.
ANUNT SELECTIE PARTENERI in vederea depunerii de cereri de finantare in cadrul POCU/879/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.
ANUNT SELECTIE PARTENERI in vederea depunerii de cereri de finantare in cadrul POCU/908/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2

 

Exemple de chestionare

Abilitati functionaresti
Capacitate decizionala
Interese
Personalitate FFPI
Rationament analitic
Rationament matematic
Valori
Vocabular

 

Model de raport

EXEMPLU [05.08.2020]