Echipa noastră a fost implicată în proiecte cofinanţate de Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2014, după cum urmează:

Am fost beneficarii proiectului “EQUAL JOBS – LOCURI DE MUNCĂ ADECVATE TUTUROR” POSDRU/183 /5.1/S/154207, derulat cu scopul de a îmbunătăţi capacitatea de ocupare a şomerilor ( în special a şomerilor tineri şi a celor de lungă durată) din regiunile Sud – Est, Nord – Vest şi Centru. Au fost furnizate servicii de tip consiliere şi orientare profesională asistată, dedicate dezvoltării personale şi deprinderii de tehnici şi abilităţi specifice pentru 210 persoane şomere, inclusiv şomeri de lungă durată.  

Partenerii noştri au fost: ASOCIAȚIA ASISTENȚILOR SOCIALI PROFESIONIȘTI PROSOCIAL, FUNDAŢIA DE ÎNGRIJIRI COMUNITARE și ASOCIAȚIA PENTRU TINERET „LIBERTE DE PENSEE„.

Să fim solidari pentru asigurarea dezvoltării sociale POSDRU/173/6.1/S/147301

Proiectul  a vizat creșterea calității vieții persoanelor vulnerabile prin înființarea și dezvoltarea unor structuri specifice economiei sociale care să conducă la dezvoltarea sustenabilă a comunității din care fac parte, la creșterea ratei de ocupare, a nivelului de pregătire profesională, la reducerea abandonului școlar, ameliorarea stării de sărăcie.

Beneficiarul proiectului a fost Asociaţia Noul Val iar noi, am fost Parteneri alături de: Asociația ASISTENȚILOR SOCIALI PROFESIONIȘTI PROSOCIAL şi  Asociația PENTRU TINERET „LIBERTE DE PENSEE”.

Acces şi participare la formare profesională continuă pentru creşterea performanţei în domeniul turismului din România POSDRU/164/2.3/S/141849

Derulat cu scopul de a creşte nivelul de calificare pentru 1536 de angajaţi de la un nivel scăzut de calificare prin obţinerea unui certificat de calificare de nivel I, II şi III şi informarea cu privire la importanţa nevoii de formare profesională continuă la nivelul sectorului turismului în regiunile de Sud – Est, Nord – Est şi Bucureşti Ilfov.

Beneficiarul proiectului a fost Asociaţia Noul Val iar noi, am fost Parteneri alături de: Onitrade SRL, Eastern Business Company SRL, Development Projects and Strategies SRL.

Website – ul proiectului www.formareinturism.ro