Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Dezvoltare locala sustenabila in Comuna Ion Corvin

Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020

Titlul Proiectului: Dezvoltare locală sustenabilă în Comuna Ion Corvin

Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Obiectiv specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

Cod SIPOCA/SMIS2014: 923/151551

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României