Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Dezvoltare locala sustenabila in Comuna Ion Corvin

Obiectivul general: Dezvoltarea capacităţii ONG-urilor de a crea parteneriate viabile și durabile cu autorităţi publice locale și de a se implica în dezvoltarea la nivel local în Comuna Ion Corvin.

Obiectivele specifice ale proiectului:
OS1 – Dezvoltarea unui parteneriat durabil intre Solicitant si autoritatile locale functional la 6 luni dupa finalizarea proiectului.
OS2 – Dezvoltarea competentelor si insusirea unui „know how’ specific pentru 40 reprezentanti ai ONG-urilor si partenerilor sociali in vederea consolidarii abilitatilor pentru formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local.
OS3 – Dezvoltarea responsabilitatii civice, de implicare a comunitatilor locale in viata publica si de participare la procesele decizionale prin dezvoltarea a min 3 proiecte specifice la nivel local.

BENEFICIAR:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României