Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Egalitate in comunitate!

OBIECTIV GENERAL

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în ZUM, precum si îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

OBIECTIVE SPECIFICE

OS1     Cresterea gradului de constientizare a importantei combaterii discriminarii si segregarii pentru min 300 persoane.

OS2    Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de mediere personalizata in vederea eliminarii discriminarii si a segregarii in scoli cu min 330 persoane.

OS3     Cresterea numarului de membrii ai comunitatii care se implica activ prin programe de voluntariat in solutionarea problemelor cu care se confrunta comunitatea cu min 100 persoane.

BENEFICIAR:
SC NEW TOMIS SRL

PARTENER:
ASOCIAȚIA HANDMADE ROMANIA

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României