Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

A0. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

A1. CAMPANII DE PROMOVARE SI CONSTIENTIZARE CU PRIVIRE LA IMPORTANTA SI BENEFICIILE FORMARII PROFESIONALE

A2. ATRAGEREA, RECRUTAREA SI MONITORIZAREA GRUPULUI TINTA

A3. CONSILIERE PROFESIONALA SI TUTORAT PENTRU GRUPUL TINTA

A4. ORGANIZAREA, DERULAREA SI MONITORIZAREA PROGRAMELOR DE FORMARE

Cursurile care vor fi organizate in cadrul proiectului sunt:

COMPETENTE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMATIEI CA INSTRUMENT DE INVATARE SI CUNOASTERE – 10 grupe

COMPETENTE ANTREPRENORIALE – 4 grupe

AGENT OCUPARE – 6 grupe

FORMATOR – 1 grupa

RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – 6 grupe