Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

AVANTAJELE ÎNVĂȚĂRII PRACTICE

În contextul ritmului alert al transformărilor tehnologice și dinamicii forței de muncă, acumularea de noi informaţii este indispensabilă în plan profesional, indiferent de domeniu. Fie că este vorba de schimbarea locului de muncă sau o simplă modificare a sarcinilor, evoluţia este inevitabilă şi adaptarea este deopotrivă o necesitate și o îndatorire individuală. Acumularea mai multor cunoştinte decât cele necesare indeplinirii sarcinilor zilnice va facilita adaptarea și evoluția pe plan profesional.

Avantajele învățării practice:

  • promovează învățarea experiențială;
  • încurajează autoînvățarea;
  • familiarizează persoanele care participă la astfel de procese cu instrumente și echipamente pe care vor trebui să le utilizeze în activitatea profesională;
  • conduce la o expertiză mai mare;
  • este o schimbare față de metoda monotonă a prelegerii;
  • face persoanele vizate să participe activ la activități și îi implică direct;
  • completează teoria;
  • ajută la dezvoltarea cooperării, spiritului de echipă, compasiunii etc.;
  • îi face pe participanţi independenți și crește nivelul de încredere.
  • posibilitatea de a se concentra asupra propriei evoluții profesionale

Printre elementele care generează un proces eficient al învățării la vârsta adultă se pot menționa: individualizarea procesului de învățare, existența unui climat psihologic de încredere reciprocă, posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere, au posibilitatea de a asocia noile cunoștințe cu experiențele anterioare, schimbul de experiența.

Procesul de învățare la vârsta adultă reflectă o situație de restructurare și reorganizare, motivația sa fiind mult mai complexă decât cea a școlarului. Acest proces duce spre o continuă transformare a ideilor, cumul de noi cunoștințe, independența în procesul de gândire structurată, bazată pe logică.

În general, cursantul adult participă la programe de instruire deoarece el vrea sau are nevoie de conţinut informaţional pentru a-şi exercita meseria sau a se dezvolta personal. Acesta este motivat de nevoi intrinsece sau dorinţe.