Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

AVANTAJUL COMPETITIV – CARACTERISTISTICĂ A SUCCESULUI

Un avantaj competitiv este orice caracteristică a unei companii, țări sau persoane care o diferențiază de celelalte, plasând-o într-o poziție relativ superioară pentru a concura. Adică orice atribut care îl face mai competitiv decât celelalte.

Conceptul de avantaj competitiv a fost dezvoltat tocmai de Michael Porter în 1980. Obiectivul său a fost rezolvarea problemelor cu care se confruntă teoria avantajului comparativ. Întrucât sfătuind țările să se specializeze în produs sau serviciu în care au un avantaj comparativ sau absolut, ar putea retrograda unele țări să se specializeze în producția din sectorul primar, intrând într-o spirală de salarii mici și cu puțină generare de avere.

Tipuri de avantaje competitive:

  • Avantaj de cost – Acesta este un tip în care produsele similare pot fi vândute la prețuri mai mici. Aici, compania alege să-și vândă produsele sau serviciile la un preț similar concurenților săi, dar, în același timp, va culege marje de profit mai mari din cauza costurilor mai mici de producție. Companiile care caută avantaje în materie de costuri se vor concentra pe urmarea unei strategii de conducere a costurilor.
  • Avantajul diferențierii – Acest tip poate fi realizat numai prin oferirea de produse sau servicii care sunt unice și, astfel, companiile pot percepe un preț exclusiv pentru furnizarea unor astfel de produse sau servicii. Companiile care doresc să urmărească avantajul diferențierii sunt mai susceptibile să se concentreze pe aspecte precum publicitatea, brandingul, calitatea, proiectarea și dezvoltarea unui nou produs.
  • Avantaj comparativ – Poate fi definită ca abilitatea unei organizații de a produce în mod eficient bunuri sau servicii mai bine decât în ​​comparație cu concurenții săi și acest lucru rezultă în cele din urmă din marje de profit mai mari pentru companie și, în cele din urmă, deschide calea către companie pentru a obține un avantaj comparativ.

O companie poate obține un avantaj competitiv urmând fie toate, fie câteva mecanisme în care poate alege să vândă produsul similar la un preț mai mic posibil și asta, fără a compromite calitatea aceluiași produs sau serviciu diferit și unic cu diferite și atribute unice, punerea în comun a resurselor prin alianță strategică, utilizarea maximă a resurselor, angajarea de forță de muncă înalt calificată, proiectarea și implementarea strategiilor defensive și așa mai departe.

Avantajul competitiv poate fi aplicat și unei companii, țări sau persoane fizice. Este în principal de trei tipuri – avantaj comparativ, avantaj de cost și avantaj de diferențiere. Strategiile cu care poate câștiga o organizație sunt avantajul informațional, strategia de conducere a costurilor, adaptabilitatea, strategia de diferențiere, strategia de eficacitate operațională, avantajul competitiv bazat pe tehnologie și strategia inovatoare.