Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

BENEFICIILE ORGANIZAȚIILOR AI CĂROR ANGAJAȚI PARTICIPĂ LA PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Formarea Profesională Continuă presupune dezvoltarea unor capacități noi, schimbarea cunoştinţelor, comportamentului şi motivaţiei angajaţilor existenţi în scopul îmbunătăţirii echilibrului între caracteristicile angajatului şi cerinţele locului de muncă.

Beneficiile formării profesionale continue:

  • Creșterea flexibilității și stabilității angajaților – Prin îmbogățirea competențelor profesionale, angajații pot lucra pe mai multe posturi, la nevoie, în cadrul aceleiași companii.
  • Dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode și procedee moderne,necesare pentru realizarea activității profesionale – Prin îmbunătățirea competențelor de operare a calculatorului, învățarea unor programe noi, deprinderi de lucru pe mașini/unelte noi.
  • Creșterea calității resurselor umane transpusă în cresterea calității produselor/serviciilor realizate – Angajații mai bine pregătiți pentru profesia lor vor lucra calitativ mai bine, mai repede,mai profesionist.
  • Creșterea competitivității companiei – Având angajați mai bine pregătiți, organizația va avea un avantaj competitiv în fața concurenței.
  • Creșterea productivității companiei – Angajații mai bine pregătiți vor lucra mai repede și mai bine, crescând astfel productivitatea.
  • Creșterea capacității de dezvoltare tehnologică a companiei – Având angajați familiarizați cu noutățile tehnologice, organizația se va putea dezvolta mai mult.
  • Creșterea coeziunii organizaționale – Angajații cu competențe de comunicare, relaționare interpersonală și lucru în echipă vor lucra ca o echipă în adevăratul sens al cuvântului, fiind uniți de obiectivele comune.
  • Promovarea pe linie ierarhica a angajaților – Angajații mai bine pregătiți vor putea avansa în carieră în cadrul organizației.
  • Cresterea inițiativei în ceea ce privește sarcinile de serviciu – Angajații cu competențe în mai multe domenii preiau inițiativa rezolvării unor sarcini, fără a aștepta imbolduri sau îndrumări.
  • Creșterea inovației în cadrul organizației – Asigurată de acei angajați care sunt foarte bine pregătiți și au idei inovatoare.

Schimbările economice precum re-tehnologizarea sau reorganizarea unor ramuri de activitate economică au determinat modificări substanţiale în cererea de forţă de muncă – ca nivel de calificare a angajaţilor şi de competenţe deţinute de aceştia. Din ce în ce mai mulți angajatori conștientizează importanța programelor de formare profesională a resurselor umane ca element-cheie pentru creşterea productivităţii şi competitivităţii.