Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

BIODIVERSITATE

Biodiversitatea – varietatea ecosistemelor, a speciilor și a genelor – reprezintă capitalul natural al lumii, iar conservarea ei este una dintre priorităţile majore ale Uniunii Europene în materie de mediu. Pentru că nu pot fi măsurate toate aspectele biodiversităţii, au fost elaboraţi „indicatori” ai biodiversităţii la nivel european. Aceștia constituie un instrument rapid și ușor de utilizat pentru evidenţierea mesajelor esenţiale și prezentarea tendinţelor generale ale situaţiei biodiversităţii din Europa.

UE și statele sale membre s-au angajat ca până în 2030 biodiversitatea Europei să se afle pe calea redresării. Prin Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030, acestea s-au angajat să creeze o rețea de zone protejate bine gestionate, care să cuprindă cel puțin 30% din suprafața terestră și maritimă a UE. Strategia este un element-cheie al Pactului verde european.

Biodiversitatea este de obicei împărțită în trei niveluri sau tipuri: diversitatea genetică, diversitatea speciilor și diversitatea ecosistemelor.

AMENINȚĂRI PENTRU BIODIVERSITATE

PIERDEREA HABITATULUI

Pierderea habitatelor este considerată o cauză principală a scăderii moderne a biodiversității globale. Prin curățarea pădurilor și construirea de autostrăzi, activitățile umane distrug ceea ce ar putea fi habitatul vital pentru o varietate de specii, afectând diversitatea ecosistemului. Aceste schimbări peisagistice pot genera, de asemenea, bariere între habitatele conectate anterior, afectând grav diversitatea ecosistemului. În plus față de refacerea habitatului, se fac eforturi pentru a crea coridoarele faunei sălbatice care reconectează habitate izolate de dezvoltarea umană modernă.

SPECII INVAZIVE

Atât intenționat, cât și accidental, oamenii au introdus specii în noi habitate din întreaga lume. În timp ce multe specii introduse trec neobservate, unele devin mult prea reușite în casele lor noi, cu consecințe asupra biodiversității întregului ecosistem. Având în vedere impactul lor asupra schimbării ecosistemului, speciile introduse care își domină noile habitate sunt cunoscute ca specii invazive.

Protejarea și refacerea naturii și asigurarea bunei funcționări a ecosistemelor sunt, de asemenea, esențiale pentru îmbunătățirea sănătății cetățenilor și pentru prevenirea apariției și răspândirii bolilor, cum ar fi virusul COVID-19. Din acest motiv, strategia privind biodiversitatea este un element central al planului de redresare al UE.