Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

COMPETENȚE ESENȚIALE PENTRU A DEVENI ANTREPRENOR

 • MOTIVARE, o persoană alocă o anumită cantitate de energie pentru a-și satisface în cel mai bun mod nevoile. Motivația de a deveni antreprenor și de a începe o activitate independentă implică:
 1. stabilirea unei direcții – care sunt acțiunile și activitățile care urmează să le întreprindem;
 2. Stabilirea efortului pe care suntem dispuși să-l depunem în cadrul acelor acțiuni și activități;
 3. Perseverență – cât timp suntem dispuși să depunem acel efort. Principalii factori de motivare pentru o persoană care dorește să devină antreprenor sunt dorința de independență (financiară, ierarhică, decizională), dorința de autorealizare (de a obține rezultate clare, de recunoaștere publică, de a învăța lucruri noi) și încrederea în propriile capacități (de a face față provocărilor, de a exploata oportunitățile ivite, de a realiza ceea ce și-a propus);
 • VIZIUNEA clară a ceea ce vor face implică sa-şi definească exact scopul și performanța pe care o urmăreşte în cadrul firmei pe care o inițiază. Viziunea antreprenorului definește obiectivele la nivelul firmei și ghidează eforturile întregii echipe. O viziune clară și puternică a antreprenorului va permite acestuia să dezvolte orice fel de activitate, în orice sector;
 • ABILITĂȚILE DE LIDER sunt necesare pentru succesul activității antreprenoriale deoarece acesta trebuie să-i determine pe colaboratorii săi să acționeze conform viziunii sale personale asupra afacerii. Un antreprenor trebuie să știe să-și mobilizeze echipa, să fie suficent de creativ încât să transforme amenințările în oportunități, să știe cum să profite de oportunități, să-și asume riscuri în numele întregii organizații, să identifice noile direcții de dezvoltare, să-și asume responsabilitatea pentru eventualele eșecuri ale echipei, să învețe din ele și să le folosească pentru a reuși în eforturile sale pe termen mediu și lung.

La cele trei competențe de bază amintite, se adaugă o serie de caracteristici și compențe psihologice, sociale și de management şi anume:

 • INOVATIA – capacitatea de a face ceva diferit, de a dezvolta ceva nou care să răspundă mai bine nevoilor clienților. Peter Drucker insist pe faptul că prin inovare nu se înțelege neapărat o nouă tehnologie sau echipament rezultat din ani întregi de cercetare (în fapt, aceste inovații le consideră a fi cele mai riscante din punct de vedere al timpului și resurselor utilizate), ci orice procedeu, activitate, imbunătățire a ceva deja existent care permite o mai bună satisfacere a nevoilor clienților vizați. Același autor consideră că datorită ritmului tot mai accelerat al schimbărilor și globalizării, viitorul va fi al antreprenorilor, considerați de el ca fiind persoanele independente sau angajate care își asumă riscuri și inițiative de dezvoltare de produse și servicii noi, care sunt capabile să ia decizii autonome și să se adapteze la oportunitățile și amenințările cotidiene apărute;
 • INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ – capacitatea unei persoane de a percepe în mod corect emoțiile celor din jur, de a le controla pe ale sale și de a genera emoții care să stimuleze creșterea emoțională și intelectuală a celor din jur.
 • CAPACITATEA DE A COMUNICA convingător cu salariaţii, partenerii în legătură cu ideile și viziunea;
 • CAPACITATEA DE PERCEPŢIE CORECTA a partenerilor şi salariaţilor, de a face o primă impresie bună și de a-i convinge să-și schimbe opiniile sau comportamentele;
 • CAPACITATEA DE A VALORIZA REȚEAUA DE RELAȚII în favoarea afacerii. Valoarea rețelei de relații pe care o are un antreprenor, constituie capitalul său social, reprezentând resursele tangibile și intangibile la care acesta poate să aibă acces prin intermediul membrilor rețelei. Cu cât această rețea este mai mare, cu atât identificarea de noi oportunități și resurse este mai ușoară;
 • CUNOŞTINŢE ŞI COMPETENȚE DE MANAGEMENT ALE ANTREPRENORILOR se referă la competențe de administrare a afacerii, de marketing, de IT, de cunoașterea legislației și a fiscalității, capacitatea de a identifica și mobiliza resursele necesare dezvoltării activității, in special resursele informaționale (despre piață, despre mediu, legislație), resursele umane (parteneri, colaboratori, angajați), resursele operaționale (echipamente, locațiii, utilaje) și financiare, capacitatea de a obține profit financiar, social sau personal.