Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

COMPORTAMENTUL LA LOCUL DE MUNCĂ – ABATERILE DISCIPLINARE

Abaterile disciplinare la locul de muncă presupun încălcarea regulilor și a politicilor companiei sau nerespectarea normelor de comportament așteptate de angajat la locul de muncă. Acestea pot varia de la absențe nejustificate sau întârzieri, la încălcarea regulilor de securitate și sănătate în muncă sau abuzul verbal sau fizic asupra altor angajați.

În general, abaterile disciplinare sunt considerate drept comportamente neadecvate și neprofesionale, care afectează performanța și productivitatea angajatului, dar și relațiile cu colegii și clienții. Abaterile disciplinare pot afecta, de asemenea, reputația și imaginea companiei și pot duce la consecințe legale.

Pentru a evita abaterile disciplinare, este important ca angajații să fie conștienți de regulile și politicile companiei și să înțeleagă așteptările legate de comportamentul profesional și etic la locul de muncă. De asemenea, companiile pot adopta măsuri preventive, cum ar fi oferirea de traininguri și programe de dezvoltare personală și profesională, care să îi ajute pe angajați să-și îmbunătățească abilitățile și să-și dezvolte comportamentul adecvat în mediul de lucru.

Sanctionarea abaterilor disciplinare într-o firmă este un proces important pentru menținerea ordinii și disciplinei în cadrul organizației. Abaterile disciplinare pot varia de la absențe nejustificate sau întârzieri la încălcarea regulilor de securitate și a altor politici ale companiei.

Procedura de sancționare a abaterilor disciplinare poate varia de la o organizație la alta, dar în general, procesul implică următoarele etape:

  • Investigarea: Înainte de a fi luate orice măsuri disciplinare, compania trebuie să investigheze abaterea și să adune informații despre circumstanțele care au condus la aceasta.
  • Adunarea de dovezi: În timpul investigației, compania ar trebui să colecteze dovezi pentru a susține orice măsură disciplinară care poate fi luată.
  • Notificarea: Angajatul trebuie să fie notificat oficial cu privire la încălcarea și despre intenția de a lua măsuri disciplinare.
  • Audierea: Angajatul trebuie să aibă oportunitatea să își prezinte cazul în fața unui manager sau a unei comisii de disciplină.
  • Decizia: După audiere, compania trebuie să ia o decizie cu privire la măsurile disciplinare care trebuie luate. Acestea pot varia de la o avertisment verbal, scris sau o măsură disciplinară mai severă, cum ar fi suspendarea, reducerea salariului sau chiar concedierea.
  • Implementarea: Compania trebuie să implementeze decizia luată și să ia măsurile necesare pentru a asigura conformitatea cu aceasta.

Este important ca procedurile de sancționare a abaterilor disciplinare să fie documentate clar și să fie aplicate în mod consistent pentru toți angajații, pentru a evita apariția discriminării sau a prejudiciului. De asemenea, este important ca angajații să fie conștienți de politici și de așteptările companiei, precum și de consecințele posibile ale încălcării acestora.