Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

CULTURA ORGANIZATIONALA A UNEI FIRME INOVATIVE

Cultura organizaţională reprezintă un stil de viaţă, fiind rezultatul unor practice interne, a unor norme de conduită, valori, aspiraţii şi credinţe specifice respectivei organizaţii. Ea este cea care conferă personalitate şi identitate unei organizaţii. Totuşi, cultura organizaţională nu controlează total percepţiile, gândurile şi sentimentele personalului organizaţiei. Cu cât personalul este de mai mult timp în organizaţie, cu atât cultura organizaţională va influenţa mai profund percepţiile, gândurile, trăirile membrilor organizaţiei, modul în care aceştia vor reacţiona în anumite situaţii.

Inovaţiile reprezintă un concept foarte important în noul context concurenţial. Cunoaşterea are la bază procese inovative, iar potenţialul de inovare poate fi dezvoltat prin pregătire şi perfecţionare. Inovaţiile sunt analizate din mai multe perspective care influenţează semnificativ şi definirea lor.

S-au identificat şase dimensiuni fundamentale pentru cultura organizaţională a unei firme inovative:

– orientarea spre proces, în raport cu orientarea spre rezultate;

– orientarea spre salariaţi, în raport cu orientarea spre muncă;

– intraorganizaţionalul, în raport cu profesionalul;

– sistemul deschis, în raport cu sistemul închis;

– controlul intens, în raport cu controlul redus;

– pragmatic, în raport cu prescriptiv (normativ)

Cultura organizaţională inovativă este rezultatul unui proces continuu de învăţare. Pe de altă parte, cultura organizaţională nu poate fi observată în mod direct, deoarece din punct de vedere fizic ea nu există. Ea este dedusă în mod indirect ca fiind un sistem de valori trăite de comunitate

Prof.Roger Harrison a identificat urmatoare tipurile de culturi organizationale:

  • Cultura de tip Putere – Este întalnită în micile organizaţii antreprenoriale, în societăţi de proprietăţi comerciale şi financiare şi în unele tipuri de organizaţii politice, sindicâte, grupuri de presiune cu o singură orientare.
  • Cultura de tip Rol – Este caracterizată prin puternice sectoare funcţionale specializate. De exemplu, sectorul financiar de marketing, reprezentând coloanele societăţii, coordonarea lor facându-se la vârf.
  • Cultura de tip Sarcină – Acest tip de cultură este orientat către execuţia unui proiect sau sarcini personale mai complexe .Structura să poate fi reprezentată printr-o reţea rectangulară, unele fire fiind mai groase sau mai rezistente decât celelalte, iar puterea şi influenţa fiind localizată în noduri.
  • Cultura de tip Persoană – în acest tip de cultură organizaţia are rolul de a-i deservi pe indivizi, promovândule interesele, fără nici-un obiectiv global

Tradiţia culturală nu este învăţată în mod conştient, ci este transmisă în procesul de socializare a noilor membri ai organizaţiei, printr-un şir de mecanisme implicite. O cultură a inovării este promovată de toţi membrii organizaţiei şi are rădăcini adânci în istoria acesteia, fiind o parte integrantă a tradiţiei întreprinderii.