Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

DECENIUL DIGITAL – BUSOLA PENTRU DIMENSIUNEA DIGITALĂ A EUROPEI

Busola pentru dimensiunea digitală a Europei face parte din viziunea, obiectivele și căile propuse de Comisia Europeană pentru a asigura o transformare digitală de succes a Europei până în 2030. Planul UE este să devină suverană din punct de vedere digital într-o lume deschisă și interconectată, în care cetățenii și întreprinderile sunt pe primul plan.

Comisia Europeana propune o Busolă pentru dimensiunea digitală prin care să se transpună ambiţiile digitale ale UE pentru 2030 în dispoziţii concrete. Acestea se axează pe patru elemente esenţiale:

1) cetăţeni cu competenţe digitale și profesioniști cu înaltă calificare în domeniul digital; până în 2030, cel puţin 80% dintre adulţi ar trebui să aibă competenţe digitale de bază, iar în UE ar trebui să existe 20 de milioane de specialiști angajaţi în sec­torul TIC; de asemenea, mai multe femei ar trebui să ocupe astfel de posturi;

2) infrastructuri digitale securizate, performante și sustenabile; până în 2030, toate gospodăriile din UE ar trebui să aibă conectivitate de ordinul gigabiţilor, iar toate zonele populate ar trebui să fie acoperite de tehnologia 5G; producţia de semicon­ductori de ultimă generaţie și sustenabili în Europa ar trebui să reprezinte 20% din producţia mondială; în UE ar trebui să fie instalate 10.000 de noduri de procesare la periferie (edge computing) foarte securizate, neutre din punct de vedere climatic, iar Europa ar trebui să dispună de primul său calcula­tor cuantic;

3) transformarea digitală a întreprinderilor; până în 2030, trei din patru companii ar trebui să utilizeze servicii de cloud computing, sisteme de tip big data și inteligenţă artificială, peste 90% dintre IMM-uri ar trebui să ajungă cel puţin la un nivel de bază de adoptare a tehnologiilor digitale, iar numărul de start-up-uri de tip unicorn din UE ar trebui să se dubleze;

4) digitalizarea serviciilor publice; până în 2030, toate serviciile publice esenţiale ar trebui să fie disponibile online, toţi cetăţenii vor avea acces la dosarele lor medicale electronice, iar 80% dintre cetăţeni ar trebui să utilizeze o soluţie de identifi­care electronică.

Busola stabilește o structură de guvernanţă solidă, comună cu statele membre, bazată pe un sistem de monitorizare cu raportare anuală sub forma unor coduri de culoare.

Pentru a se remedia mai bine deficienţele capacităţilor critice ale UE, Comisia va facilita lansarea rapidă a unor proiecte multinaţionale, combinând investiţii din bugetul UE, din partea statelor membre și din partea industriei, pe baza Mecanismului de redresare și rezilienţă și a altor fonduri ale UE. În planurile lor de redre­sare și rezilienţă, statele membre se angajează să aloce cel puţin 20% din fonduri priorităţii digi­tale. Posibilele proiecte multinaţionale ar putea include o infrastructură de prelucrare a datelor interconectată la nivel paneuropean, proiectarea și implementarea următoarei generaţii de procesoare fiabile cu consum redus de energie sau conectarea administraţiilor publice.