Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

DEZVOLTARE DURABILA

Dezvoltarea durabilă se referă la trei aspecte esenţiale concretizate în următoarele sintagme: echilibru ecologic, securitate economică şi echitate socială.

Deși inițial dezvoltarea durabilă s-a vrut a fi o soluție la criza ecologică determinată de intensa exploatare industrială a resurselor și degradarea continuă a mediului și caută în primul rând prezervarea calității mediului înconjurător, în prezent conceptul s-a extins asupra calității vieții în complexitatea sa și sub aspect economic și social.

Conceptul de dezvoltare durabilă desemnează totalitatea formelor și metodelor de dezvoltare socio-economică, al căror fundament îl reprezintă în primul rând asigurarea unui echilibru între sistemele socio-economice și elementele capitalului natural. Dezvoltarea durabilă urmărește și încearcă să găsească un cadru teoretic stabil pentru luarea deciziilor în orice situație în care se regăsește un raport de tipul om/mediu, fie că e vorba de mediul înconjurător, economic sau social.

Dezvoltarea durabilă vizează eliminarea disparităților în accesul la resurse, atât pentru comunitățile sărace ori marginalizate, cât și pentru generațiile viitoare, încercând să asigure fiecărei națiuni oportunitatea de a se dezvolta conform propriilor valori sociale și culturale, fără a nega altor națiuni ori generațiilor viitoare acest drept.

Interactiunile dintre cele trei dimensiuni ( societate, economie si mediu) implica atat sinergii si convergente, fluxuri de interpropulsare, cat si divergente, locuri inguste, nepotriviri mai mult sau mai putin ireconciliabile, care se cer negociate si nu pot fi rezolvate fara a renunta la unele in favoarea altora.

Dezvoltarea durabila presupune de asemenea cunoasterea si anticiparea dorintelor generatiilor viitoare. Intrucat orice analiza care abordeaza problema sustenabilitatii este nevoita sa faca anticipari asupra viitorului, ea antreneaza inevitabil elemente de incertitudine.

Dezvoltarea sustenabila deschide noi orizonturi de cercetare prin luarea in considerare a externalitatilor (pozitive sau negative) generate de activitatile umane.