Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

EDUCAȚIE PENTRU DEZVOLTARE DURABILA

Educația pentru dezvoltare durabilă (EDD) este în mod obișnuit înțeleasă ca educație care încurajează schimbarea cunoștințelor, abilităților, valorilor și atitudinilor pentru a permite o societate mai durabilă și mai justă pentru toți. EDD își propune să împuternicească și să echipeze generațiile actuale și viitoare pentru a-și satisface nevoile, utilizând o abordare echilibrată și integrată a dimensiunilor economice, sociale și de mediu ale dezvoltării durabile. Conceptul de EDD s-a născut din nevoia de educație pentru a aborda provocările de mediu în creștere cu care se confruntă planeta.

Obiectivele educaţionale ale EDD ar trebui să includă cunoștinţe, aptitudini, capacitatea de înţelegere, atitudinea și valorile. EDD cuprinde diverse elemente de dezvoltare și alte forme specifice de educaţie. Prin urmare, educaţia mediului ar trebui elaborată și completată cu alte domenii de educaţie, într-o abordare integrată către o educaţie pentru dezvoltare durabilă. Temele cheie ale DD includ, printre altele: reducerea sărăciei, îndatoririle cetăţenești, pacea, etica, responsabilitatea, în contextul local și global, democraţia și guvernarea, justiţia, securitatea, drepturile omului, sănătatea, egalitatea dintre sexe, diversitatea culturală, dezvoltarea rurală și urbană, economia, modelele de producţie și de consum, responsabilitatea civică, protecţia mediului, managementul resurselor naturale și diversitatea biologică și a naturii. Astfel, o raportare la o serie de teme atât de diverse a EDD necesită o abordare globală.

Instituţiile de învăţământ din sistemul formal joacă un rol important în dezvoltarea capacităţilor de la vârste fragede, oferind cunoștinţe și influenţând atitudinile și comportamentul. Este important să se asigure o bună cunoaștere în ceea ce privește dezvoltarea durabilă (DD) de către toţi elevii și studenţii, iar aceștia trebuie să fie conștienţi de efectele deciziilor ce contravin unui proces de dezvoltare durabilă. O instituţie de învăţământ, în întregul ei, inclusiv elevii, studenţii, profesorii, directorii și părinţii, ar trebui să urmeze principiile de dezvoltare durabilă.