Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

EGALITATEA DE SANSE – NEDISCRIMINARE

Egalitatea de şanse  – conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-si dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte; faptul că diferitele comportamente, aspiraţii şi necesităţi ale femeilor şi bărbaţilor sunt luate în considerare, evaluate şi favorizate în mod egal înseamnă că femeile şi bărbaţii se bucură de aceeaşi libertate de a-şi realiza aspiraţiile.

Egalitatea şi non-discriminarea sunt valori pereche, afirmarea şi recunoaşterea unei dintre aceste noţiuni fiind întotdeauna direct legată de analiza celeilalte.

Principiul nediscriminării se impune în mod natural într-o societate democratică, fără ca aceasta să echivaleze însă cu o respectare necondiţionată sau lipsită de constrîngere.

Respectarea şi garantarea principiului trebuie realizată prin crearea şi aplicarea unor norme juridice imperative menite să descurajeze discriminarea sub toate formele sale.

Principiul egalităţii de tratament şi egalitatea de şanse îşi au originea în respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente. Dreptul la nediscriminare în societatea contemporană se încadrează în tendinţa modernă care vizează persoana fizică nu numai în mod abstract, ca titular de drepturi şi obligaţii, ci şi omul, privit ca obiect de protecţie juridică, care beneficiază de reglementarea expresă a drepturilor personalităţii sale, menite să protejeze valori indisolubil legate de existenţa fizică, psihică şi morală a omului.

Dimensiunea economică a vieţii este dată, printre altele, de egalitatea de remunerare, de egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei, de principiul egalităţii de tratament în domeniul securităţii sociale, precum şi în regimurile profesionale de securitate socială, aspecte reglementate şi la nivelul Uniunii Europene şi care conduc, invariabil, la o înaltă calitate a vieţii.