Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ETICA ÎN BUSINESS

Etica în afaceri înseamnă ansamblul de reguli sau principii pe care o organizație ar trebui să le respecte. Prin etică, se stabilește un standard pentru organizație de a-și impune un anumit tip de comportament. Acest lucru îi ajută să facă diferența între partea greșită și cea corectă a afacerilor.

Etica dezvoltată într-o companie se bazează pe crearea unei culturi organizaționale. Ea depinde de influența locului, a vremurilor și a oamenilor. Orice companie ar trebui să aibă un echilibru între nevoile părților interesate și dorința organizației de a obține profit.

Etica afacerilor se bazează pe corectitudine, sinceritate, respectarea cuvântului dat, capacitatea de a funcţiona eficient pe piaţă în corespundere cu legislaţia în vigoare, regulile şi tradiţiile formate. Ea presupune stima intereselor nu numai a propriei firme, dar şi a partenerilor, consumatorilor şi societăţii în ansamblu. Această regulă se răspândeşte şi faţă de concurenţi – se interzice de a le provoca careva pagube, care nu se încadrează în limitele luptei concurenţiale.

Etica afacerilor include fenomenele de diferit ordin: estimarea etică atât a politicii interne a organizaţiei, cât şi a celei externe; valorile morale ale membrilor organizaţiei; climatul moral din colectiv; normele etichetei în afaceri (norme externe ritualizate de comportament).

Principiile etice se referă la conduita curentă, la obiceiurile și atitudinile oamenilor cu privire la conceptele generale de bine și rău, de adevăr și minciună, de echitate și discriminare, libertate și constrângere etc. Cele mai importante principii etice sunt: principiul egalității în fața normelor; principiul clarității și clarificării conceptelor, pozițiilor etc.

Domeniile la care se referă responsabilităţile etice ale firmei şi aspectele implicate sunt următoarele:

  • clienţii (calitatea produselor şi serviciilor; informaţii asupra conţinutului produselor; preţul; responsabilităţi şi servicii după vânzare; rezolvarea reclamaţiilor);
  • salariaţi (tratarea echitabilă în probleme de angajare, promovare, concediere, salarii, premii, sancţiuni);
  • proprietari (profituri, riscuri, promovarea intereselor acestora; informarea lor corectă privind situaţia existentă);
  • furnizori (condiţiile de achitare, schimb de informaţii, calitatea produselor);
  • concurenţi (metode de competiţie, stima reciprocă);
  • comunitate (protejarea mediului, sprijin bănesc şi material pentru servicii de sănătate, educaţie, învăţământ, cultură).

Etica în afaceri se referă de fapt la acel echilibru care ar trebui găsit între performanţele economice şi cele sociale ale firmei.

Responsabilitatea socială este considerată ca fiind obligaţia fermă a unei firme, dincolo de obligaţiile legale sau de cele impuse de restricţiile economice, de urmări obiective pe termen lung care sunt în folosul societăţii.