Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

FACTORI CARE GENEREAZĂ DEFICITUL CALITATIV DE FORŢĂ DE MUNCĂ

Deficitul calitativ de forţă de muncă se produce dacă cererea de forţă de muncă într-un anumit sector / ocupaţie / calificare este mai mare decât oferta de muncă în acelaşi sector / ocupaţie / nivel de calificare. Astfel, se manifestă o discrepanţă între caracteristicile particulare ale ofertei de forţă de muncă şi respectiv ale cererii de forţă de muncă, având ca rezultat un deficit într-un anumit segment al pieţei muncii.

Acest tip de deficit poate coexista cu o ofertă excesivă de forţă de muncă în alte sectoare / ocupaţii / niveluri de competenţe şi, la nivel agregat, înregistrându-se astfel, rate ridicate ale şomajului. În cazul unui deficit calitativ, cererea de forţă de muncă şi oferta de forţă de muncă se situează în echilibru, dar în acelaşi timp, există o rată înaltă a şomajului simultan cu neocuparea unei părţi semnificative a posturilor vacante, cauzată de discrepanţele calitative dintre ofertă şi cerere. De exemplu, caracteristicile calitative ale ofertei nu corespund caracteristicilor calitative ale cererii. În primul rând, şi cel mai important, este faptul că aceste caracteristici se referă la calificări, dar pot fi legate şi de experienţa în muncă, vârstă, gen şi preferinţele de lucru.

FACTORI CARE GENEREAZĂ DEFICITUL CALITATIV

Deficitul calitativ de forţă de muncă poate fi generat de:

— Discrepanţe în privinţa calificării generate de un dezechilibru între cerere şi ofertă din punctul de vedere al unor calificări specifice, atât în termenii nivelului acestora, cât şi ai tipul de calificare. Aceste discrepanţe pot fi cauzate de schimbări ale cererii, de exemplu datorită schimbărilor tehnologice, dar şi de schimbări ale ofertei, de exemplu datorită unei „alegeri” greşite a pregătirii şi formării profesionale.

— Discrepanţe în privinţa preferinţelor de lucru ce pot apărea în situaţia în care caracteristicile posturilor vacante disponibile, de exemplu în ceea ce priveşte condiţiile de muncă, nu corespund cerinţelor/preferinţelor potenţialilor lucrători.

— Discrepanţa informaţională este rezultatul unei lipse de informaţii la nivelul angajatorilor şi al celor care sunt în căutarea unui loc de muncă, cu privire la posturile vacante şi respectiv candidaţii la ocuparea acestora.

Chiar şi în absenţa manifestării unui deficit cantitativ de forţă de muncă la nivel regional sau naţional, se pot produce unele deficite calitative în cazul anumitor ocupaţii sau sectoare.