Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

FACTORII DE DECIZIE ÎN CARIERĂ

Decizia în carieră este un proces care se desfășoară în timp și care presupune alegerea unei alternative de carieră din cele disponibile la un moment dat.. Aceasta se referă, pe de o parte, la decizia ce trebuie luată şi, pe de altă parte, la procesul decizional.

Decizia în carieră se referă la:

 • Autocunoaștere personală
 • Alegerea unei profesii
 • Identificarea și explorarea alternativelor
 • Evaluarea alternativelor
 • Selectarea unei alternative
 • Alcătuirea unui plan de acțiune
 • Alegerea unor modalităţi de formare a competenţelor profesionale

Factorii care ne influențează în alegerea carierei:

 • Şcoala este considerat un factor principal în orientarea carierei.  Procesul instructiv-educativ poate avea o contributie însemnată în egalizarea şanselor, dezvoltă diferitele aptitudini, stimulează interesul, furnizează o serie de informaţii despre profesiuni, etc.
 • Grupul de prieteni influenţează opţiunea vocaţională maiales prin evaluarea diferitelor tipuri de profesiuni, respectiv a diferitelor imagini de viitor prin prisma normelor culturale şi a sistemului de valori proprii tinerilor.
 • Cererea pieţei forţei de muncă limitează şi direcţionează opţiunile vocaţionale ale Lipsa sau limitarea unor posibilităţi poate deveni o sursă de frustrare, poate genera decepţii.
 • Mass-mediaare o pondere din ce in ce mai mare în informarea tinerilor privind dinamica pieţei muncii, mobilitatea profesională, în promovarea unor modele de succes în carieră (site-uri specializate, anunţuri în ziare, târguri ale locurilor de muncă, emisiuni televizate).
 • Motivaţia. Sunt importante mai ales trebuinţele de stimă şi statut şi trebuinţele de Acestea motivează orientarea vocatională, precum şi interesul pentru carierele care le pot satisface. La baza intereselor profesionale pot sta şi anumite impresii, experienţe personale.
 • Trăsăturile dominante de personalitate. Acest factor are un rol deosebit mai ales în realizarea identificării cu cariera aleasă, condiţie a succesului profesional. Sunt importante: tipul de temperament,  independenţa, rezistenţa la eşec, spiritul de iniţiativă, spiritul de echipă etc
 • Salariul – Remunerația financiară a fost clasată pe primul loc în cei mai influenți factori de decizie în carieră. Salariul este considerat drept un aspect esențial al vieții, mai ales în rândul tinerilor din comunitățile individualiste (care pun accent pe independența persoanei).
 • Prestigiul profesional – Fie că recunoaștem sau nu, statutul asociat unui job anume ne poate influența să îl alegem.
 • Oportunități de dezvoltare profesională – Dezvoltarea profesională este esențială pentru a ne asigura că o să ne descurcăm cât mai bine în jobul dorit.

Alegera carierei este un proces de cunoaştere, dar şi unul afectiv. Factorul esenţial îl constituie motivaţia. În ultima perioadă, oamenii se ghidează în alegera profesiei folosind criterii ca salariul, oportunităţi de promovare sau sfera de relaţii ce se poate genera la jobul respectiv.