Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

FACTORII DE INFLUENŢĂ AI SATISFACŢIEI PROFESIONALE

Satisfacţia profesională reprezintă una din probleme care, direct sau indirect, influenţează performanţa organizaţională. Deşi este strâns legată de motivare, satisfacţia profesională reprezintă

efectul sau rezultatul acesteia din urmă. Luând în consideraţie impactul pe care îl are satisfacţia profesională asupra comportamentului angajaţilor, iar acesta din urmă asupra performanţei organizaţionale, se impune acordarea unei atenţii sporite problemei respective.

În ultimii ani, motivarea şi satisfacţia profesională a devenit un subiect tot mai discutat atât în rândul specialiştilor de resurse umane, cât şi la nivelul managementului organizaţional. Aceasta deoarece lipsa satisfacţiei profesionale conduce la reducerea performanţei la nivelul organizaţiei.

Atunci când angajaţii sunt mulţumiţi de munca pe care o desfăşoară sau de postul ocupat, de mediul în îşi desfăşoară activitatea profesională şi de cultura organizaţională, aceştia sunt mult mai dispuşi să întreprindă acţiuni prin care să contribuie la prosperarea organizaţiei. Asigurarea unui nivel adecvat al satisfacţiei profesionale determină angajaţii la depunerea unui efort mai mare în exercitarea sarcinilor de muncă, dând dovadă de comportamente prietenoase care îmbunătăţesc climatul organizaţional. Pe de altă parte, angajaţii care nu vin la muncă de plăcere, ci doar pentru ca

să primească un salariu la sfârşit de lună, sunt mai predispuşi să întârzie la locul de muncă, să absenteze, să nu se implice în proiecte sau chiar să părăsească organizaţia. Prin urmare, menţinerea angajaţilor în organizaţie depinde de măsura în care se reuşeşte asigurarea unui nivel de satisfacţie echilibrat.

FACTORI DE INFLUENŢĂ AI SATISFACŢIEI PROFESIONALE

Satisfacţia muncii poate fi influenţată, în sens pozitiv sau negativ, de o multitudine de factori ce pot fi grupaţi în patru categorii:

  • factori personali, caracteristici ce diferenţiază o persoană de alta (vârsta, vechimea, personalitatea);
  • factori organizaţionali, se referă la: oportunităţile de promovare, politicile şi procedurile organizaţiei, structura organizaţiei etc.);
  • factori legaţi de conţinutul muncii sau de activităţile aferente postului de muncă (raza de acţiune a locului de muncă, claritatea rolului etc.);
  • factori specifici mediului ambiant al muncii (stilul de supraveghere, participarea la luarea deciziilor, mărimea grupului de indivizi, relaţiile cu colegii, condiţiile de muncă etc.);