Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

FORMAREA PROFESIONALA A ADULTILOR – CARACTERISTICI

Formarea profesionala este procedura prin care se asigura cresterea si diversificarea competentelor profesionale, prin initerea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea realizarii mobilitatii si (re)integrarii acestora pe piata fortei de munca.

Ce este formarea profesionala a adultilor?

 • Stimularea ocuparii fortei de munca;
 • Ridicarea nivelului de competenta profesionala;
 • Facilitarea incadrarii in munca in concordanta cu tendintele pietei fortei de munca;
 • Ajustarea cererii si ofertei fortei de munca calificate;
 • Mentinerea si dezvoltarea competentelor profesionale;
 • Stimularea mobilitatii fortei de munca;
 • Sporirea sanselor de (re)integrare pofesionala;
 • Reinsertia unei parti a fortei de munca pe piata profesionala;
 • Cresterea nivelului de pregatire pentru a raspunde nevoilor reale de personal calificat ale agentilor economici.

Caracteristici

Principalele sub-activitati

 • identificarea nevoilor de formare profesionala;
 • planificarea  activitatii de formare profesionala;
 • evaluarea activitatii de formare profesionala.

Principiile care guverneaza formarea profesionala:

 • legalitate;
 • profesionalism;
 • operativitate;
 • asigurarea egalitatii sanselor pe piata muncii;
 • confidentialitate.

Rezultate urmarite :

 • inzestrarea individului cu competentele necesare pentru a participa mai activ in sferele vietii sociale, la toate nivelele comunitatii, inclusiv la nivel european;
 • sporirea mobilitatii fortei de munca;
 • sporirea sanselor de acces la locuri de munca;
 • limitarea proportiilor somajului de lunga durata;
 • facilitarea (re)integrarii in activitate a categoriilor de forta de munca defavorizate;
 • cresterea nivelului investitiilor in resurse umane;
 • dezvoltarea efectiva  a metodelor de predare si invatare;
 • imbunatatirea evaluarii competentelor  si in sistemul nonformal si informal;
 • sporirea eficientei cursurilor de formare pofesionala.

Formarea profesionala continua, respectiv cursurile autorizate, pot fi organizate dde furnizori autorizati.

Aceste programe sunt autorizate si certificate de Autoritatea Naţionala pentru Calificări (ANC) si dezvoltate in colaborare cu Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei si pot lua mai multe forme: participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare profesionala din tara sau din strainatate; stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca; stagii de practica si specializare in tara si in strainatate; ucenicie organizata la locul de munca etc.

Cursurile autorizate ANC sunt centrate pe obținerea de competențe generale și specifice unei anumite ocupații, competențe certificate în urma examinării susținute în fața unei comisii de specialitate.

Certificatul de absolvire (sau de calificare) astfel obținut reprezintă și are regimul unui act de studii.

Angajatii pot lua in calcul si pregatirea individuala, prin programe de coaching, mentoring, training, studii academice postuniversitare, conferinte, webinarii, activitati de voluntariat, activitati de cercetare, programe de internship, burse sau participarea la competitii desfasurate in interiorul industriei.