Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

FORME MODERNE DE EDUCAŢIE A ADULŢILOR

Învățarea în rândul adulților include o gamă largă de activități formale, non-formale și informale de învățare, cu caracter atât general, cât și profesional, pe care persoanele adulte le urmează odată ce au încheiat ciclul de educație și formare inițială.

Educaţia adulţilor se poate face sub diverse forme, printre care :

 • Cursuri cu frecvență la zi, bazate pe conferinţe; sunt folosite de instituțiile de învățământ superior;
 • Cursuri predate prin cumul sau fără frecvență;
 • Programe de instruire axate pe muncă: conţinutul pregătirii are o mai mare relevanţă, indivizii având ocazia să îmbine munca cu studiul;
 • Programe deschise, flexibile, de învăţare la distanţă: presupun situaţii de învăţare individuală, prin mijloace concepute pentru studiu individual după un program ales de persoana vizată; instituţia furnizează suport tutorial, consiliere;
 • Învăţare bazată pe resurse: instituţia oferă instrucţie, consiliere, acces la materiale şi echipamente;
 • Învăţare on-line: asistată de calculator;
 • Învăţare prin colaborare: este utilizată în grupuri de lucru;
 • Studiu independent: permite adaptarea curriculumului la nevoile individuale ale formabilului;
 • Discuţii ghidate prin întrebările formatorului: au un caracter didactic şi presupun orientarea întregii activităţi;
 • Seminarul: un grup de discuţii, de obicei în jurul unei teme provocatoare sau controversate, în care fiecare participă cu idei;
 • Simulări și jocuri de rol: permit experimentarea unor trăiri specifice sau comportamente;
 • Dezbateri: prezentarea și susţinerea unor puncte de vedere contrastante;
 • Forumuri: sisteme întemeiate pe principii asemănătoare grupurilor de pe Internet, care discută pe o temă de interes comun – fiecare utilizator poate adăuga un mesaj sau se poate alătura discuţiei;
 • Învăţământul dual: aplicat pentru formarea profesională accelerată.

Învățarea în rândul adulților contribuie la îmbunătățirea coeziunii sociale și promovează cetățenia activă, sporește competitivitatea întreprinderilor și a economiilor europene, iar orientarea profesională desemnează serviciile care ajută persoanele de orice vârstă să își gestioneze cariera și să facă alegeri educaționale, de formare și profesionale utile.