Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

„HARD SKILLS” VERSUS „SOFT SKILLS”

„Hard skills” se referă la cunoștințele și competențele tehnice specifice dobândite de către o persoană de-a lungul experienței sale, indiferent că vorbim despre carieră sau educație (studii, cursuri sau certificări). Pe de altă parte, abilitățile „soft” reprezintă trăsăturile care definesc personalitatea și caracterul unei persoane. Acestea sunt dobândite de-a lungul timpului și nu neapărat doar la locul de muncă. Exemplele pot fi: abilitatea de a lucra în echipă, empatia, abilități de comunicare, flexibilitate, time management etc.

Dacă abilitățile „hard” pot fi cuantificate prin intermediul unor teste practice, care măsoară nivelul de cunoștințe dintr-un domeniu anume, abilitățile „soft” nu pot fi măsurate cu ușurință, însă reprezintă cheia succesului pentru orice lider.

La angajare, hard skills pot fi testate/dovedite ușor. În principiu, toate abilitățile din această categorie pot fi atestate printr-o diplomă sau un certificat de calificare. Ele sunt baza viitoarei activități a angajatului, dar în marea majoritate a cazurilor nu sunt suficiente pentru o prestație foarte bună la job.

Soft skills pot fi identificate într-o anumită măsură în procesul de angajare, dar percepțiile inițiale se pot confirma sau infirma ulterior. Mai importantă e cultivarea lor la job, adesea ca necesitate pentru promovarea pe o treapta superioara a ierarhiei.

Numeroase instituții sau organizații private (naționale și mai ales internaționale) realizează studii și stastici despre cele mai importante aptitudini. Astfel, top 5 cele mai căutate și apreciate aptitudini sunt:

  • Comunicarea
  • Flexibilitate
  • Branding-ul personal
  • Proactivitatea
  • Gândirea creativă

Nevoia de învățare continuă este mai mare ca oricând. E nevoie să ne actualizăm competențele la fiecare 18 luni, pentru că ele devin perimate, irelevante pe piața muncii. Absolvirea unei facultăți nu mai asigură de mult unui candidat nivelul minim necesar pentru a ocupa un post, astfel ambele tipuri sunt importante pentru performanță, complementare, iar mixul potrivit ține de analiza atentă și continuă a nevoilor, pe toate palierele organizaționale.