Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

IMPACTUL AUTOMATIZĂRII ASUPRA FORȚEI DE MUNCĂ

Robotizarea și digitalizarea companiilor produc transformări profunde și asupra necesarului de competențe. Astfel, angajatorii pun din ce în ce mai mult preț pe capacitățile specific umane, acestea fiind de natură să potențeze utilizarea tehnologiei, în combinație cu cunoștințele specifice profesiei și cu abilitățile digitale.

Angajatorii români prețuiesc cel mai mult colaborarea, organizarea muncii și soluționarea problemelor. Aceste abilități sunt  considerate însă destul de rar întâlnite printre candidați, cele mai dificil de găsit fiind organizarea muncii (43%), comunicarea (42%) și soluționarea problemelor (40%).

Automatizarea va avea un efect diferențiat asupra diverselor funcțiuni și departamente din organizații. Din punct de vedere al rolurilor, cele mai vulnerabile la automatizare vor fi cele care vizează activități de rutină, sau cu valoare adăugată redusă pentru clienții companiei.

Automatizarea vine la pachet și cu revoluția competențelor, ce va fi benefică pentru cei care dețin competențele necesare și căutate, ridicând însă probleme pentru cei ce au competențe depășite sau disponibile pe scară largă, în contextul în care automatizarea va influența nu atât dispariția anumitor roluri, cât schimbarea conținutului de activități și competențe necesare pentru aceste roluri.

Rata de creștere a automatizarii în România este mult sub media altor piețe, principalul factor fiind rezistența la schimbare a mediului de business local.

Principalele beneficii ale automatizarii sunt:

  • Simplificarea proceselor
  • Controlul mai mare al costurilor
  • Creșterea flexibilitatii
  • Creșterea fiabilității
  • Conectează toate datele
  • Reduce erorile și asigură conformitatea
  • Standardizează sistemele

Pe lângă protejarea forței de muncă umane de activități grele și monotone, automatizarea ridică calitatea produselor precum și productivitatea proceselor cu o reducere corespunzătoare a costurilor pentru resursele umane folosite.

Beneficiile automatizării proceselor de business pot fi obținute în aproape toate companiile, indiferent de dimensiune sau industrie. În acest mod echipele reușesc să reducă la jumătate timpul necesar pentru finalizarea unei aprobări, comenzi sau flux de date. Automatizarea nu mai este o opțiune, ci răspunsul relevant la cerința de competitivitate.