Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

IMPORTANTA DEZVOLTĂRII COMPANIEI PRIN ORIENTAREA CĂTRE RESURSA UMANĂ

In contextul plin provocări şi schimbări, companiile trebuie se concentreze pe cresterea competitivitatii şi productivitatii.

Pentru aceasta este nevoie sa constientizeze importanta dezvoltării companiei prin orientarea către resursa umană, prin formare profesională organizată pe niveluri de pregătire, pe profesii, în funcţie de nevoile angajaţilor, companiei sau chiar ale pieţei forţei de muncă. Formarea profesională poate fi realizată prin programe de formare şi stagii de specializare externe sau interne, in cadrul companiei. Cu cât o companie este mai interesată de dezvoltarea capitalului uman de care dispune, cu atât mai mult va fi implicată în folosirea şi diversificarea strategiilor de învăţare în interiorul său.

Valorile promovate in cadrul unei astfel de companii sunt:

  • Recunoaşterea, promovarea şi susţinerea dreptului la dezvoltare profesională a tuturor
  • angajaţilor;
  • Încurajarea şi stimularea dezvoltării personale a angajaţilor şi valorizarea noilor achiziţii ale acestora, în cadrul companiei;
  • Alocarea de resurse financiare, materiale şi umane pentru dezvoltarea profesională a angajaţilor;
  • Oferirea de şanse egale la dezvoltare profesională şi personală angajaţilor;
  • Încurajarea schimbului de experienţă (cunoştinţe, competenţe) între angajaţi;
  • Promovarea capitalului uman ca mijlocitor al productivităţii şi profitului companiei;
  • Perceperea şi valorizarea fiecărui angajat prin individualitatea sa;
  • Promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii atât la nivel discursiv, cât şi la nivel decizional
  • şi acţional;

Dezvoltarea permanentă de strategii de învăţare pentru angajaţi.