Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

IMPORTANȚA DEZVOLTĂRII COMPETENȚELOR-CHEIE

Economia UE este în continuă evoluție. Cererea de cunoștințe, competențe și atitudini relevante se schimbă în timp. Pentru a putea face față acestor schimbări, oamenii trebuie să dispună de o serie de competențe de bază – să știe să scrie și să citească, să aibă cunoștințe de matematică și competențe digitale. Creativitatea, gândirea critică și abilitatea de a lucra în echipă sunt la fel de importante pentru cei care vor să își construiască o carieră durabilă și să devină cetățeni activi.

Educația și formarea joacă un rol crucial, permițându-le tinerilor, în special, să își dezvolte aceste competențe și oferindu-le condițiile pentru a avea un start cât mai reușit în viață.

Pentru a identifica și gestiona mai bine dobândirea cunoștințelor, competențelor și atitudinilor necesare și pentru a preveni apariția unor lacune și neconcordanțe în materie de competențe, este esențial ca sectorului educației și formării să i se comunice nevoile economiei UE.

Competenţele specifice pot fi definite, clasificate şi determinate diferit de la o persoană la alta, de la un loc la altul, de la o şcoală la alta, însă termenul reflectă un consens general (deşi acesta nu este neapărat stabilit foarte clar şi prezintă oscilaţii).

Cunoştinţele, competenţele, obiceiurile de lucru şi trăsăturile asociate competentelor:

 • Gândirea critică, rezolvarea problemelor, raţionamentul, analiza, interpretarea, sintetizarea informaţiilor;
 • Abilităţile şi practicile de cercetare, de formulare de întrebări;
 • Creativitatea, simţul artistic, curiozitatea, imaginaţia, inovarea, exprimarea personală;
 • Perseverenţa, autocontrolul, planificarea, autodisciplina, adaptabilitatea, iniţiativa;
 • Comunicarea scrisă şi orală, vorbirea şi prezentarea în public, ascultarea;
 • Spiritul de conducere, munca în echipă, colaborarea, cooperarea, spaţiile de lucru virtuale;
 • Cunoştinţele de tehnologie a informaţiei şi comunicării (TIC), cunoştinţele de media şi internet, interpretarea vizuală, interpretarea şi analiza datelor, programarea informatică;
 • Cunoştinţele civice, etice şi de justiţie socială;
 • Cunoştinţele economice şi financiare, spiritul antreprenorial;
 • Conştientizarea globală, cunoştinţele multiculturale, spiritul umanitar;
 • Cunoştinţele şi raţionamentul ştiinţific, metoda ştiinţifică;
 • Cunoştinţele despre mediul înconjurător şi conservare, înţelegerea ecosistemelor;
 • Cunoştinţele despre sănătate şi bunăstare, inclusiv despre nutriţie, alimentaţie, mişcare şi sănătatea şi siguranţa publică (Glossary of Education Reform 2014).

Dezvoltarea personala a fiecarui individ depinde in mare masura de constientizarea si identificarea acelor nevoi (informatii, abilitati, competente) care vor conduce spre atingerea scopului. Atingerea scopului si a obiectivelor depinde in mare masura de resursele de care dispunem (timp, bani, cunostinte, abilitati, etc) si mai ales de motivatia necesara.