Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ÎNVĂȚARE LA LOCUL DE MUNCĂ

Învățare la locul de muncă este procesul de formare sau de perfecționare a angajaților în cadrul unor programe structurate organizate de către angajator, integrate în activitatea de muncă desfășurată în companie.

Obiectivul de bază al învățării bazate pe muncă constă în dobândirea de cunoștințe, abilități și competențe în timp ce se îndeplinesc sau se reflectă asupra sarcinilor profesionale, fie la locul de muncă (de exemplu în formare profesională în sistem dual), fie într-o instituție de educație și formare profesională.

Conceptul de „învățare bazată pe muncă” este în prezent un subiect tot mai popular. Aceste mecanisme educaționale generează mari așteptări, întrucât promit soluții pentru a face față noilor provocări de pe piața muncii cauzate de digitalizare, precum și pentru a face față numărului mare de tineri șomeri și a lucrătorilor slab calificați în multe țări. Sistemele clasice de formare inițială și continuă în instituțiile de învățământ nu numai că sunt greu accesibile pentru multe categorii de oamnei, dar își ating limitele în ceea ce privește conținutul.

Beneficii ale învățării bazate pe muncă:

  • Reduce riscul de șomaj în rândul tinerilor
  • Asigură o mai bună tranziție de la școală la locul de muncă
  • Răspunde nevoilor imediate ale angajatorilor din perspectiva competențelor și calificărilor
  • Poate contribui la reducerea ratei de abandon școlar

Învățarea la locul de muncă constituie cel mai puternic instrument de perfecționare a resursei umane din organizație, iar organizarea programelor interne de formare trebuie să reflecte fidel necesitățile companiei.

Învățarea la locul de muncă este un resort de control, canalizare și dinamizare a performanței unei companii. Proiectarea sistemului de stagii de formare la locul de muncă constituie o parte componentă din strategia de dezvoltare a întreprinderii și este imperios necesar ca acest sistem să fie construit în relație cu obiectivele de performanță economică ale întreprinderii și cu țintele de competitivitate și de profitabilitate programate. Invățarea la locul de muncă conectează politica de personal a întreprinderii cu planul managerial privind:

  • extinderea, ascensiunea sau menținerea pe piață, într-un mediu concurențial și dinamic tehnologic
  • optimizarea raporturilor cu instituțiile statului și reducerea costurilor colaterale rezultate dintr-un răspuns insuficient adaptat la solicitările reglementate legal
  • construirea unui mediu organizațional durabil, cu fluctuații reduse de personal

În funcție de numărul total al angajaților, angajatorii au obligația să asigure participarea periodică la programe de formare profesională pentru toți salariații (cu asigurarea cheltuielilor de participare în cazul în care inițiativa participării le aparține) și obligația de a elabora și implementa anual planuri de formare profesională.