Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

LIFE LONG LEARNING – Învăţarea pe tot parcursul vieţii

Învățarea pe tot parcursul vieții se referă la procesul de a dobândi cunoștințe și a învăța noi abilități de-a lungul vieții. Mulți oameni își continuă educația pentru dezvoltarea și împlinirea personală, în timp ce alții o văd ca pe un pas semnificativ spre avansarea în carieră.

De asemenea, învățarea pe tot parcursul vieții ne poate ajuta să înțelegem mai bine lumea din jurul nostru, ne poate oferi mai multe oportunități și ne poate îmbunătăți calitatea vieții.

Învățarea pe tot parcursul vieții se realizează în contexte de învățare formale, nonformale și informale.

  1. ÎNVĂŢAREA ÎN CONTEXT FORMAL reprezintă o învăţare organizată și structurată și se fundamentează pe o proiectare didactică explicită. Acest tip de învăţare are obiective, durate și resurse, depinde de voinţa celui care învaţă și se finalizează cu certificarea instituţionalizată a cunoștinţelor și competenţelor dobândite.
  2. ÎNVĂŢAREA ÎN CONTEXTE NONFORMALE este considerată ca fiind învăţarea integrată în cadrul unor activităţi planificate, cu obiective de învăţare, care nu urmează în mod explicit un curriculum și poate diferi ca durată. Acest tip de învăţare depinde de intenţia celui care învaţă și nu conduce în mod automat la certificarea cunoștinţelor și competenţelor dobândite.
  3. ÎNVĂŢAREA ÎN CONTEXTE INFORMALE reprezintă rezultatul unor activităţi zilnice legate de muncă, mediul familial, timpul liber și nu este organizată sau structurată din punct de vedere al obiectivelor, duratei ori sprijinului pentru învăţare. Acest tip de învăţare nu este dependent de intenţia celui care învaţă. La fel nu conduce în mod automat la certificarea cunoștinţelor și competenţelor dobândite.

Motive pentru care oamenii aleg să învețe în scopuri profesionale:

  • Din punct de vedere financiar, un angajat cu mai multe skill-uri și care este mai informat este un atu pentru orice companie. De aceea, acesta poate beneficia de promovare mai rapidă cu creșteri salariale asociate;
  • Teama de a pierde locuri de muncă în viitor se aplică în toate industriile și explică de ce mulți oameni consideră că este crucial să-și îmbunătățească competențele, astfel încât să se poată adapta la schimbările la locul de muncă;
  • Cineva care poate oferi mai multă expertiză va avea mai multă valoare nu doar pentru angajatori, ci și pentru clienți. Expertiza este, de asemenea, adesea o calitate cheie a unui lider eficient.
  • De asemenea, multe persoane aleg să continue învățarea din motive personale:
  • Pentru dezvoltarea unui hobby de care să se bucure și să îi relaxeze;
  • Pentru a înțelege mai bine lumea;
  • Pentru a-și îmbunătății creativitatea.