Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

MIGRAȚIA – SCHIMBĂRILE DEMOGRAFICE ȘI EDUCAȚIONALE

Când vorbim despre migraţie, avem în vedere dimensiuni cum sunt cea economică, cea socială, politică, formativă şi culturală, turistică. Fiind parte a mişcării totale a unei populaţii, migraţia interesează deopotrivă demografia şi sociologia, aceasta din urmă studiind fenomenele de adaptare sau aculturaţie a persoanelor migrante, influenţa migraţiei asupra structurii populaţiei, asupra instituţiilor sociale.

Educația adulților poate juca un rol vital în situația actuală a refugiaților în Europa. Prin educație civică și interculturală, un program de învățare bazat pe cetățenie activă și ospitalitate poate ajuta la crearea unei culturi prietenoase de integrare în cadrul statele membre. În furnizarea de competențe lingvistice și de bază de formare pentru imigranți din interiorul și din afara Europei, imigranții vor reuși să devină cetățeni activi în noile lor țări de origine. Punerea în aplicare a dialogului cultural poate favoriza un schimb între populația gazdă și noii cetățeni ai statelor membre, care vor ajuta migranții să înțeleagă culturi și contractele sociale ale noilor lor țări de origine și vor da cetățenilor gazdă posibilitatea de a adopta noi obiceiuri și să dezvolte țările lor ca democrații de viitor.

Pe termen lung, Europa va avea nevoie de acești migranți, în scopul de a face față schimbărilor demografice care au început deja. Pe partea de schimbări demografice, îmbătrânirea activă va fi garantată doar în cazul în care învățarea pe tot parcursul viații este prevăzută. Cercetările arată că persoanele în vârstă care învață sunt mai active, mai implicate în voluntariat, lucrează mai mult și sunt mai sănătoase. Seniorii care învață sunt, prin urmare o soluție pentru criza demografică și participarea lor la învățare are un efect benefic asupra democrațiilor europene. În plus, învățarea inter-generațională permite atât persoanelor în vârstă cu experiență de viață, cât și tinerilor să profite de cunoștințele celuilalt; pe de altă parte, măsurile comune vor consolida solidaritatea între generații în societățile europene și vor promova dialogul democratic atât de necesar în vremuri de criză.