Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

MODALITATI DE REALIZARE A PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALA PENTRU ANGAJATI

Programele de formare profesionala trebuie sa fie autorizate si certificate de ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari), in colaborare cu Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii. Cursurile pot fi tinute doar de formatori autorizati ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari).

Conform Codului Muncii, programele de formare profesionala pot fi realizate prin participarea la:
– Cursuri organizate de angajator sau alti furnizori de servicii de formare profesionala atat in tara, cat si in strainatate;
– Stagii de practica si specializare (in tara si in strainatate);
– Stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca;
– Stagii de ucenicie la locul de munca.

De asemenea, angajatii pot participa si la diferite programe individuale de formare profesionala, programe de training, coaching sau mentorat, conferinte, activitati de cercetare, voluntariat, diferite competitii profesionale, webinarii sau programe de internship.

Programele de formare profesionala se pot desfasura intern, in cazul in care sunt organizate de catre angajator, sau extern, daca sunt organizate si coordonate de alte organizatii. Cu alte cuvinte, acestea se pot desfasura astfel:
– La sediul angajatorului;
– La sediul furnizorilor autorizati;
– La sediile agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca.