Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ORIENTAREA ÎN CARIERĂ

O societate care tinde să se dezvolte armonios trebuie să ia în considerare şi să susţină activitatea   de   orientare   a   carierei,   ţinând   cont   de   necesitatea   acesteia,   oferind   tuturor posibilitatea de a primi servicii gratuite, consolidând baza de pregătire profesională a celor care lucrează în acest domeniu, oferind posibilităţi de creare a unei baze materiale fără de care activitatea nu se poate desfăşura în condiţii optime.

Dezvoltarea carierei semnifică toate aspectele vieţii umane aflate în devenire şi cu o dinamică specifică în diferite planuri (Gysbers, 1994), adică:

 • autocunoaşterea şi formarea deprinderilor de relaţionare interpersonală,
 • educaţia şi formarea profesională iniţială,
 • asumarea de diferite roluri în viaţă,
 • modul de integrare, trăire şi planificare a diferitelor evenimente ale vieţii.
 • Aceste direcţii ale dezvoltării particularizate în context şcolar semnifică:
 • comportarea responsabilă în familie, şcoală, societate,
 • efectuarea de alegeri şcolar-profesionale raţionale, justificate, motivate,
 • utilizarea deplină a oportunităţilor oferite de şcoală şi comunitate pentru inegrarea personală socio-profesională.
 • înţelegerea şi respectul altora şi a sinelui,
 • ameliorarea continuă a comunicării cu ceilalţi.

Procesul consilierii şi orientării şcolare şi profesionale vizează aspecte de natură:

 • cognitivă ( furnizarea de informaţii, formarea în tehnicile de căutare a unui loc de muncă);
 • afectivă( ameliorarea imaginii de sine, cristalizarea unei atitudini pozitive faţă de muncă);
 • acţională (luarea deciziei, planificarea şi punerea în practică a acţiunii).

Consilierea   şi   orientarea   şcolară   şi   profesională   tinde   să   rezolve,   simultan, două aspecte extrem de importante în prezent:

 • asigurarea echităţii sociale prin democratizarea permanentă a accesului la educaţie şiformarea profesională,
 • ameliorarea continuă a bunei utilizări a resurselor umane de care dispune societatea.

Consilierea este şi o formă de socializare şi / sau învăţare socială prin faptul că oferă indivizilor noi experienţe şi informaţii prin care aceştia pot să-şi contureze mai bine şi să-şi dezvolte identitatea şi imaginea de sine, să se integreze cu succes şi într-un mod care să le aducă satisfacţii sau să le faciliteze depăşirea anumitor contexte critice ale vieţii.