Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

PLAN DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

Planul de dezvoltare profesională reprezintă o listă cu pașii urmați de angajat pentru a obține noi aptitudini și cunoștințe care îl vor ajuta în carieră. Redactarea planului este esențială în timpul căutării unui job, dar și după găsirea unui loc de muncă.

Un plan de dezvoltare profesională poate conține câțiva pași simpli și eficienți:

  • autoevaluarea angajatului;
  • obiectivele de atins;
  • metodele de dezvoltare;
  • cadrul de timp.

Prin autoevaluare, angajatul contabilizează care sunt punctele sale tari și examinează în ce stadiu se află și unde vrea să ajungă după ce își îmbunătățește punctele slabe. Autoevaluarea pune accentul pe:

  • aptitudinile tehnice: care sunt aptitudinile care îl ajută să-și îndeplinească sarcinile;
  • aptitudinile sociale: modul în care interacționează cu echipa sa pentru îndeplinirea sarcinilor;
  • atitudinea, sentimentele și modul său de gândire;
  • talentele și aptitudinile sale speciale.

Obiectivele de atins trebuie să aibă caracteristici SMART pentru ca angajatul să vizualizeze clar ce cale trebuie parcursă. Metodele de dezvoltare reprezintă căile practice prin care își îndeplinește obiectivele.

Cadrul de timp impune deadline-uri pentru atingerea obiectivelor. Deși un plan de dezvoltare profesională nu este niciodată finalizat, deoarece se schimbă și se dezvoltă odată cu trecerea timpului, este esențial pentru angajat să-și impună singur niște limite de timp, momente în care își revizuiește planul și îl actualizează.

Dezvoltarea profesională nu se termină niciodată: mereu există lucruri ce pot fi învățate sau îmbunătățite!