Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

PLANUL NAŢIONAL DE ACŢIUNE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI – IMPLICAREA ACTIVĂ A OAMENILOR ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII

Planul de Acţiune pentru Mediu reprezintă un instrument de sprijin dat comunităţilor în stabilirea priorităţilor în ceea ce priveşte problemele de mediu. El constituie un proces dinamic a cărui evoluţie este continuă datorită dezvoltării în timp a factorilor economici şi sociali. Realizarea acestuia se bazează pe o împletire de strategii şi capacităţi instituţionale şi investiţionale, astfel încât resursele financiare naţionale disponibile să fie optim utilizate.

Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului este un instrument de implementare al politicilor din domeniu, prin promovarea, susţinerea şi urmărirea realizării celor mai importante proiecte cu impact semnificativ asupra mediului în vederea aplicării şi respectării normelor interne şi a directivelor Uniunii Europene. Planul Regional de Acţiune pentru Medu reprezintă un instrument sectorial care trebuie să creeze suportul dezvoltării durabile unei regiuni, fiind parte integrantă a unui proces larg de stabilire a unui consens privind abordarea problemelor de mediu şi a modului de soluţionare a acestora.

Planul Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului reprezintă strategia pe termen scurt, mediu şi lung pentru soluţionarea problemelor de mediu în cadrul unui judeţ prin abordarea principiilor dezvoltării durabile şi în deplină concordanţă cu planurile, strategiile şi alte documente legislative specifice, existente la nivel local, regional şi naţional.

Printre lucrurile pe care oricine le poate face pentru proteajarea mediului, se numara:

  • Reciclarea plasticului
  • Reducerea folosirii hârtiei
  • Folosirea becurilor economie
  • Utilizarea unui autoturism ce are emisii reduse de gaze
  • Folosirea de electrocasnice eficiente energetic
  • Utilizarea energiei alternative
  • Plantarea pomilor

Agenda Locală 21 reprezintă un proces de planificare participativă în domeniul dezvoltării durabile, proces orientat spre integrarea valorilor şi principiilor de dezvoltare durabilă în politicile şi acţiunile autorităţilor locale, implicarea cetăţenilor în procesul decizional la nivel local, promovarea parteneriatelor între sectoarele sociale.