Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

RESPONSABILITATE SOCIALĂ DIN PERSPECTIVA MEDIULUI DE AFACERI

Responsabilitate Socială reprezintă „un angajament continuu în domeniul afacerilor, în direcția unei comportări etice și a contribuției la dezvoltarea economică, concomitent cu o creștere a calității vieții personalului și a familiilor acestuia, dar și pentru comunitatea locală și societate în ansamblu”.

Responsabilitatea socială poate fi definită de acțiunile unei întreprinderi în privința promovării unor interese sociale înaintea unor elemente de interes strict economic și în afara solicitărilor legislative. Acțiunile de responsabilitate socială sunt cele care trec dincolo de obligațiile pe care le are întreprinderea, conform legii sociale sau de mediu, cu scopul de a crea o percepție sau o realitate conform căreia ea promovează interesul public. Aceste organizații aleg să fie responsabile din punct de vedere social. Exemple de implicare socială a companiilor în viața comunităților prin: donații și sponsorizări, implicarea angajaților, voluntariat corporatist, înființarea de fundații sau ample campanii de marketing comunitar.

La nivelul microeconomic, activitățile de responsabilitate socială pot genera o serie de chestiuni pozitive:

– crează un mediu de încredere și mândrie pentru angajații companiei;

– generează dezvoltarea unor strategii de evitare sau minimizare a riscurilor;

– beneficii la nivel financiar;

– creșterea numărului de angajati;

– creșterea productivității și reducerea ratei de eroare.

Piramida responsabilității sociale a firmei include:

  1. Responsabilități filantropice:

– contribuie cu resurse la comunitate(imbunătățește calitatea vieții;se manifestă în acțiuni voluntare, generate de dorința de a rezolva anumite probleme sociale fără ca acestea să fie impuse prin obligații economice sau legale).

  1. Responsabilități etice – fac ceea ce este drept, just și corect; evită răul și daunele din comportamentul întreprinderii și determina componentele sale sa corespunda cu normele morale, chiar daca acestea nu se regăsesc precizate în legi și nu servesc direct interesele economice ale firmei. În această obligație a întreprinderii se include și onestitatea în relațiile cu salariații, clienții, furnizorii, concurenții etc.
  2. Responsabilitati legale – respecta legile și reglementările în vigoare care o protejează. Firmele trebuie să acționeze doar în limitele legilor, să-și plătească taxele și impozitele față de stat etc.
  3. Responsabilitate economică – realizează profit, fundamentul pe care se sprijină toate celelalte responsabilități, reprezintă prima obligație și cea mai importantă. Rolul pe care îl au unitățile economice într-o societate rezidă din obiectivul lor, care constă în producerea de bunuri și servicii pe care individul, comunitatea și societatea le solicită.

Programele de responsabilitate socială necesită eforturi din partea întregii organizații, nu numai din partea compartimentului de marketing. În multe organizații de astăzi, aceste activități sunt desfășurate (planificate, organizate, conduse, și controlate) în cadrul compartimentuvlui pentru problemele clientilor.