Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

SALARIZAREA FEMEILOR VERSUS SALARIZAREA BĂRBAȚILOR

Egalitatea de șanse dintre femei și bărbați este un principiu fundamental al dreptului comunitar. Încă de la crearea sa, Comunitatea Europeană a recunoscut egalitatea de remunerare între bărbați și femei ca principiu, dezvoltând un set coerent de prevederi legale, cu scopul garantării egalității în drepturi în ocuparea forței de muncă, formare profesională și asistență socială.    

Cu toate acestea, cele mai recente statistici prezentate de Comisia Europeană ne arată că în Uniunea Europeană diferențele salariale dintre femei și bărbați, aflați pe aceeași treaptă ierarhică sunt de 16,4%. Cu alte cuvinte, femeile, prin comparație cu bărbații, muncesc în jur de 59 de zile pe an fără să fie remunerate.

Printre cauzele apariției acestor diferențe salariale între femei și bărbați putem identifica:

  • Discriminarea la locul de muncă: deși, în teorie, legislația împiedică astfel de practici salariale, în practică, bărbații sunt mai bine remunerați decât colegele lor.
  • Subevaluarea competențelor femeilor: chiar și în domeniile cu preponderență feminină, salariile sunt mai mici din cauza faptului că este subevaluată valoarea muncii prestată de femei.
  • Sectoare destinate preponderent bărbaților sau femeilor: la nivel european, domeniile în care activează preponderent femeile au câștiguri salariale mai mici față de domeniile în care activează preponderent bărbații.
  • Sistemul de salarizare și practicile de la locurile de muncă: un studiu al Comisiei Europene ne arată că există diferențe ale sistemului de salarizare de la angajată la angajat, mai ales că apar discriminări în ceea ce privește sistemul de recompense – în speță, plățile ce au în vedere performanța.
  • Numărul redus de femei în ierarhia de top: în continuare, există o subreprezentare a femeilor în inginerie, știință, politică, economie, management.

Soluțiile de combatere a acestor probleme rezidă în o mai mare transparență a salariilor care ar facilita compararea efectivă a salariilor colegilor de sex opus. State europene precum Germania, Luxemburg și Elveția au îmbrățișat deja instrumente de verificare și analiză a salariilor și a structurii personalului dintr-o companie.

Cu scopul diminuării discriminării femeilor, Uniunea Europeană a organizat o „Zi Europeană a Egalității Salariale”, ca o reconfirmare a unuia dintre principiile fondatoare ale Uniunii Europene de remunerare egală pentru muncă egală.

Comisia Europeană a elaborat diferite programe la locul de muncă cu un sistem de premii, concursuri, bonificații și clasamente ale companiilor care se raliază luptei pentru egalitatea de gen. De asemenea, s-a introdus un instrument on-line de calcul al diferenței de salarizare între reprezentanții sexului opus. Tototdată, se promovează accesul la profesii în care femeile sau, dimpotrivă, bărbații sunt într-un număr mai slab reprezentați.

Acestor măsuri încadrate în strategia Comisiei pentru egalitatea de gen se adaugă luarea unor măsuri pentru realizarea unui echilibru între viața profesională și cea privată atât pentru femei cât și pentru bărbați. Se dorește ameliorarea transparenței remunerării și consecințele egalității de salarizare în cazul contractelor cu normă parțială sau pe durată determinată propuse de foarte multe ori femeilor.